Lastkompensation med letklinker

Øgning af bæreevnen og separation med henholdsvis geonet og geotekstiler

Ved at kompensere for ekstrabelastninger i sætningsfølsomme områder, kan du skabe ligevægt i forhold til de eksisterende forhold. Kompensationen sker ved indbygning af lette materialer - typisk letklinker. Polystyren kan også anvendes til dette formål.

Løsningen er et godt alternativ, når eksempelvis økonomi, tid eller sætningsproblematik gør andre løsninger urealistiske.

Beregningsgrundlag

Regnestykket er forholdsvist enkelt. På basis af den aktuelle trafikbelastning og de forventede sætninger i en traditionel opbygning, dimensionerer du en opbygning med udgangspunkt i et E-modul målt på råjorden på 20 MN/m2 (bæreevnen for letklinker). Så beregner du opbygningens vægt inklusiv en eventuel trafikbelastning, og vurderer egenvægten i relation til de planlagte opbygninger.

Letklinker vejer omkring 400 kg/m3 over grundvandspejlet og ca. 1100 kg/m3 under grundvandspejlet. Der kompenserer du helt eller delvist ved at udskifte underbunden med de lettere materialer til en given dybde, typisk svarende til ekstrabelastningen. Denne ekstrabelastning er defineret som forskellen mellem den udgravede råjords rumvægt i forhold til letklinkerne eller andet kompensationsfyld + bidrag fra eventuel permanent last og  trafikbelastning. Det er vigtigt, at du tager højde for grundvandsspejlets beliggenhed i forhold til letklinkernes placering.

Indpakning af letklinker med geotekstil

Indpakning af letklinker med geotekstil

For at undgå opblanding af letklinkerne med underbunden, og samtidig forhindre at finpartikler med tiden udfylder hulrummene mellem letklinkerne, er det nødvendigt at indpakke letklinkerne i geotekstil. Valget af geotekstil vil være afhængig af underbundens sammensætning og beskaffenhed, og bør ske i henhold til Brugsklassificeringsskemaet.

Indbygning af geonet på letklinker øger bæreevnen

Letklinkers bæreevne er begrænset, og mængden af letklinker kan også være en betydelig omkostning i den totale opbygning. Ved at indbygge geonet på oversiden af letklinkerne, vil du kunne øge bæreevnen af den samlede opbygning med ca. 30-40 %. Derefter vil du kunne etablere opbygningen med reducerede bærelag.

Vedrørende dimensionering af geonet henvises til: Triax geonet Designmanual

 

Indbygning af geonet på letklinker øger bæreevnen

Individuelt tilpassede løsninger kræver en bred palette af eksperter

Når projekter, store som små, skal sikkert i havn, kræver det ofte en holdindsats. For selvom der typisk er én eller flere nøglepersoner, som har den brede indsigt og det overordnede ansvar, kræver langt de flest projekter et team af eksperter, der løbende kommer i spil med deres forskellige tekniske viden og færdigheder.

Vi har samlet en række eksperter, der har arbejdet med projektspecifikke løsninger gennem mere end 20 år. Vi har de nødvendige elementer og knowhow til at sammensætte og udvikle unikke, banebrydende og dokumenterede løsninger. Vi tilbyder kompetent vejledning om løsningerne, lige fra idé og projektering til installation og drift.

Har du nogle spørgsmål om jordarmering eller letklinker, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.