Erosionssikring ved våde skråninger

Få professionelle løsninger til permanent og midlertidig erosionsbeskyttelse ved våde skråninger

Hvilken løsning er den optimale for mig??

Hvilket produkt, der er bedst til at løse dine problemer med erosion, afhænger af hvilken vandpåvirkning, skråningen er udsat for. Du skal overveje faktorer, såsom vandhastighed i strømmende åløb og kanaler, bølgehøjde, skråningens hældning, skråningens længde, hvilken jordart skråningen er af, samt hvilke krav, du har til erosionssikringens levetid.

 

Erosionssikring

 

Når den optimale løsning skal findes, har du to valgmuligheder:

  • Midlertidig erosionssikring
  • Permanent erosionssikring

Midlertidig erosionssikring

Med midlertidig erosionssikring, mener vi en sikringsløsning, der kan beskytte skråningen, indtil bevoksningen har fået fat og dermed selv kan overtage og stabilisere jorden.

Til det benytter du biologisk nedbrydelige net, der er produceret af kokos, jute eller biofibre. Disse produkter nedbrydes over en periode på mellem 1-5 år, afhængig af nettets materiale og biologiske forhold, såsom jordart, vandpåvirkning og den slags.

Kokosnet som erosionssikring Kokosnet

Du anvender primært de biologisk nedbrydelige produkter til mere kortvarige (1-3 år) erosionsdæmpende løsninger, og de er derfor især velegnede i naturområder, hvor du ønsker at have ekstra fokus på miljøet.

Ved en midlertidig løsning ruller du de biologiske erosionsnet ud på skråningen og fæstner dem med spyd, normalt 2-5 stk/m2. Under vand kan du eventuelt vælge at fæstne materialet ved hjælp af sten i passende størrelse, direkte på erosionsnettet. Længden af jordspyd tilpasses den aktuelle bund og kan typisk variere fra 15-50 cm.  

Permanent erosionssikring

Hvis din skråning er udsat for en mere tilbagevendende risiko for erosion, kan det være nødvendigt, at du vælger en permanent løsning, for eksempel på grund af strømforhold, bølgeslag eller lignende. Ved en permanent løsning, sikrer du det areal, som ligger under vand samt på den del, som ligger 0,5 – 1,0 m over højeste vandstand - alt efter hvor højt bølgerne går op.

Afhængig af længden på skråningen kan det ofte være en fordel for dig at benytte mere end én type måtte/net. Du kan eventuelt kombinere de permanente materialer med biologiske materialer, hvis du vil have en mere økonomisk løsning.

Erosionsmåtter - vedvarende erosionssikring, som tillader vegetationen at trænge igennem.

En af de mest populære løsninger er tredimensionelle erosionsmåtter, de er oftest produceret af polyamid (nylon), polyethylen eller polypropylen. Disse produkter er stort set ikke-nedbrydelige og nedbrydes primært på grund af sollys.

Ved at fylde måtten med 2-6 mm skarpkornede stenmaterialer, skaber du en tredimensionel armeret struktur, som gør det muligt for træer og buskes rødder at trænge igennem, samtidigt med, at skråningen er sikret.

Enkamat eorionssikring Enkamat 

Står du derimod med et projekt, hvor skråningen er udsat for særlige strømforhold eller lignende, kan du med fordel anvende præfyldte erosionsmåtter, eksempelvis sten og bitumenfyldte tredimensionelle erosionsmåtter, som du uden problemer kan rulle ud under vandet.

Her kan du læse mere om om vores erosionsmåtter.

Geoceller - til jordfyldning ved membranbelagte skråninger

Hvis du ønsker at kunne beplante skråningen, men samtidig skal tage højde for en membranbelægning, for eksempel ved kunstige søer, regnvandsbassiner eller lignende, kan du med fordel anvende geoceller.

Geocellerne fastgøres med plasticstrips til et underliggende vævet geotekstil eller geonet og kan indeholde 10-20 cm muldjord, alt efter hvilken cellehøjde, du vælger.

Armater geoceller - erosionssikring Armater 

Permacell erosionssikring  Permacell geoceller.

Du kan også anvende geoceller på golde skråninger, hvor den del, der er under vand, fyldes med sten og den del, der er over vand fyldes med muldjord. Og du kan benytte geoceller, hvis din skråning udsættes for meget belastning i form af kørsel eller gangtrafik. Vi tilbyder nemlig to forskellige typer af geoceller, alt efter hvad slutresultatet skal kunne holde til.

Her kan du læse mere om om vores Armater og Permacell geoceller.

Trådmadrasser og gabioner - en meget effektiv erosionssikring under vand

Hvis vandpåvirkningen er meget kraftig på den skråning, du ønsker at sikre, kan du anvende betonmadrasser eller gabioner, som findes i mange typer og størrelser.

De kan fyldes med sten eller beton og kan på grund af den sammenhængende struktur være en meget effektiv sikring i situationer, hvor du arbejder med kraftig vandstrøm, turbulens eller bølgedannelse. Ved denne løsning er der ikke mulighed for, at planter og anden beplantning kan trænge igennem.

Incomat erosionssikring Incomat Betonmadrasser.

Monotec erosionssikring Monotec gabioner 

Individuelle løsninger

Vi står altid klar til at hjælpe med udvikling af individuelle løsningsforslag - i tæt samarbejde med dig.

 

Har du nogle spørgsmål om jordarmering, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at give dig den information du ønsker. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.