Erosionssikring

Løsninger til erosionssikring

Du kan forebygge erosionsskader med professionelle løsninger

Når du ønsker at sikre dig mod erosion, er det ikke altid nok at benytte sig af de sædvanlige naturmetoder.

Naturlig erosion kan gøre rigtigt meget skade, når vind og regn flytter større eller mindre mængder jord. I værste tilfælde kan det resultere i deciderede jordskred, der flytter både træer, sten og endda bygninger.

Mange af disse erosionsproblemer er altså for alvorlige til at kunne afhjælpes på den naturlige måde, ved blot at plante til med enten græs eller generel beplantning af buske og træer. Derfor tilbyder vi en række professionelle løsninger til effektiv erosionssikring til områder, hvor du ønsker at begrænse eller helt forhindre risikoen for naturlig erosion.

  • Det er væsentligt bedre og billigere at forebygge end at reparere. Dette gælder også, når du vil sikre dig mod erosion.

    Hos Byggros tilbyder vi et komplet program af løsninger, som er i stand til at løse de fleste opgaver inden for erosionssikring af tørre og våde skråninger, kystsikring og havnebyggeri. Disse løsninger kan være enten biologisk nedbrydelige eller permanente, afhængigt af dit projekt.

    Vore løsninger er effektive og økonomisk attraktive, ikke mindst sammenlignet med de skader og omkostninger, som erosionsproblemer ellers kan forårsage.

  • Vores tekniske konsulenter har en bred ekspertviden og kan udarbejde individuelle løsningsforslag ud fra de problemstillinger, du har i dit specifikke projekt. Alle løsningsforslag bliver naturligvis udviklet i tæt samarbejde med dig.

    Her kan du læse meget mere om vores løsninger til erosionssikring ved tørre skrænter og erosionssikring ved våde skråninger.

Søften, Støjvold 2012 (3)
Erosionssikring ved tørre skrænter

Med tørre skåninger, mener vi skråninger, som udelukkende påvirkes af regn eller vind og altså ikke er i direkte kontakt med vand.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.