Konstruktion af støttemure og brovederlag

Støttemure med jordarmering gør det muligt at bygge høje lodrette støttemure, effektivt og enkelt

Armeret jord har på få årtier udviklet sig til at blive en accepteret og anerkendt metode til blandt andet opbygning af støttemure og brovederlag. Støttemure er, i vores terminologi, terrænmure med en hældning, der er større end 70°. Princippet i opbygningen går i al sin enkelhed ud på, at indbygge geonet i vandrette lag som gennemskærer de kritiske brudlinjer.

Som armeringsmateriale anvendes geonet, der har vist sig særdeles velegnet til dette formål. Der er mange facadeløsninger og de kan designes på en måde, så du kan tilgodese alle forhold og påvirkninger. Når du eksempelvis anvender vores Vector Wall gabionssystem af galvaniseret stål, kan du opbygge en støttemur med minimal vedligeholdelse og med en levetid på ca. 100 år. Og hvis du bygger din Vector Wall med en opbygning op til 70º kan den også etableres med en grøn facade af for eksempel efeu.

Dimensionering af støttemure

Konstruktionens sikkerhed er afhængig af den information, som findes om projektet, information om for eksempel råjord, bagfyld, grundvandsspejl, poretryk, dræning, laster (konstruktioner - huse og veje), geometri og armering. Alle disse faktorer tages i betragtning i dimensionsberegningen. Ligeledes bør din dimensionering også omfatte indre- og totalstabilitetberegninger.

Dræning af støttemure er vigtig

De fleste brud i støttemure opstår på grund af vandtryk. Derfor bør du altid indbygge et dræn ved konstruktionens fodpunkt i funderingsniveau. Indbygning af dræn i flere niveauer kan være nødvendigt for at sikre dig, at der ikke opstår vandtryk på konstruktionen. Du kan læse mere om dræn længere nede på siden.

Individuelle løsninger

Vores mange år i branchen har givet os omfattende materialekendskab, anvendelsesteknologi og geoteknisk beregningsteknik. Det gør os i stand til at tilbyde professionel rådgivning og løsningsforslag til dine projektspecifikke behov, fokuseret på vores produkter og systemer. Kontakt os på 5948 9000

Vector Wall

Princippet i opbygning af støttemure og brovederlag

Eksemplet viser en opbygning med stålnet og sten. Facaden fungerer som en permanent forskalling, som forankres i jordarmeringen.

Jordarmeringen er udført med geonet, der er rullet ud i vandrette lag og omviklet i facaden, hvor geonettet føres med op til det næste lag geonet og lægges vandret ind.

Den lodrette afstand mellem nettene varierer, afhængig af jordtype og belastning, men ligger typisk fra 40-60 cm. Den vandrette forankringslængde er stærkt afhængig af højde, belastning, hældning, jordtype og porevandtryk.

Som bagfyld i den armerede jordzone anvendes drænende friktionsjord. Komprimering i den armerede jordzone skal sikre at der opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % (minimum 92 %) målt ved vibrationsforsøg. Undtaget er den yderste meter langs facaden hvor komprimeringsgraden dog bør være minimum 92%.

Princippet i opbygning af støttemure og brovederlag

Beregningseksempel på støttemur

Eksempel på en dimensionerings- / geoteknisk beregning på opbygning af en støttemur med jordarmering.

Beregningseksempel på støttemur

Dræning af broer- og støttekonstruktioner

Stabilitetsproblemer i forbindelse med støttemure kan næsten altid relateres til vandtryk på konstruktionen. Derfor bør du altid placere et dræn, samt et drænende lag, for at undgå, at der opstår vandtryk, der kan forårsage kollaps af muren.

Drænmåtter, drænplader eller drænstrips (også kendt som vertikaldræn) er en meget effektiv måde til at afhjælpe denne problemstilling. Der er ofte tale om deciderede fladedræn, som typisk placeres på hele konstruktionen – enten vandret eller lodret. For at minimere risikoen for opbygning af vandtryk i skillelaget mellem den eksisterende råjord og bagfyld, kan du også her placere et dræn af enten drænmåtte eller drænplade.

Under særlige forhold kan det være nødvendigt med en kombination af flere dræn. I andre konstruktionstyper kan det være hensigtsmæssigt, at du etablerer særlige afvandingsforanstaltninger, der sikrer en "tør" konstruktion. Vælger du ikke at dræne, skal du tage hensyn til et eventuelt højtstående vandspejl i forbindelse med stabillitetsberegningen.

Vores team af professionelle rådgivere er gerne behjælpeligt med beregning af behovet for dræn og hvilke dræntype, der understøtter dit projekt. Kontakt os på tlf. 5948 9000.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.