Konstruktion af stejle skråninger med jordarmering

Det gode og billige alternativ til støttemure

Stejle skråninger giver maksimal udnyttelse af grundforholdene uden at foretage væsentlige æstetiske ændringer i landskabet. Stejle skråninger er derfor et godt og billigt alternativ til deciderede støttemure. Den attraktive totaløkonomi gør det interessant at se nærmere på løsningen allerede i projekteringsfasen.

Geonet sikrer totalstabiliteten

Geonet anvendes på skråninger, der på grund af vandtryk, belastning eller materialemæssige forhold, ikke er stabile. Princippet i opbygningen går i al sin enkelhed ud på at indbygge geonet i vandrette lag, som gennemskærer de kritiske brudfigurer og dermed sikrer totalstabiliteten.

Ved at anvende jordarmering i skråningerne, vil du, i mange tilfælde, kunne løse plads- og stabilitetsproblemer på en enkel og billig måde, samtidig med at løsningen kan integreres i landskabet og være et attraktivt alternativ til traditionelle betonstøttemure.

Metodevalg i forhold til skråningens hældning

Skråningens hældning og de kritiske brudfigurers placering er afgørende for, hvilken metode du skal vælges i forbindelse med opbygning. Er der tale om en skråning på maksimalt 40º hældning og en brudfigurs placering centralt i skråningen, indbygger du geonettet i vandrette lag uden omslag. Er hældningen derimod mere end 45º, indbygger du geonettet med omslag i facaden og typisk med en særlig facade eller et forskallingssystem.

Individuelle løsningsforslag

Vi har mange års erfaring med opbygning af stejle skråninger i armeret jord. Vi udarbejder gerne - i tæt samarbejde med dig - unikke tilpassede løsningsforslag, der er baseret på anerkendte beregningsmetodeder. Kontakt os på 5948 9000.

Generelle krav til bagfyld ved jordarmering af skråninger

Af miljømæssige hensyn anvender du, så vidt det er muligt, den forhåndenværende, drænende friktionsjord til bagfyld i den armerede jordzone. Komprimering i den armerede jordzone skal sikre, at du opnår en komprimeringsgrad på middel 95 % målt ved vibrationsforsøg og minimum 92 %. Den yderste meter langs facaden er undtaget. Her bør komprimeringsgraden være minimum 92 %.

Inden du begynder arbejdet, bør du have udarbejdet en beskrivelse af bagfyldets karakteristika, herunder dets friktionsegenskaber. Beskrivelsen skal afstemmes med de beregningstekniske indgangsparametre. Hvis du ikke kan overholde komprimeringskravet, må du forvente betydelige sætninger i den færdige skråning. I de yderste 30-50 cm bør du desuden indbygge et egnet vækstmedie, som gør det muligt at beplante skråningen.

Skråning med hældning op til 45° - "Armering uden omslag" 

Skråning med hældning op til 45° - "Armering uden omslag"

"Armering uden omslag” anvender du primært til opbygning af skråninger med en hældning på maksimalt 45°. Forudsætningen for at anvende ”armering uden omslag” er, at de kritiske brudfigurers placering ligger centralt i skråningen. Det skal verificeres, og geonet skal forankres effektivt på begge sider af de kritiske brudfigurer.

Fremgangsmåde for opbygning af "Armering uden omslag" op til 45°

1.  Geonet udrulles med den påkrævede forankringslængde, og der indbygges bagfyld med en tykkelse på typisk 0,4 – 0,7 m, som komprimeres helt ud til skråningsfacaden - til minimum 95 % standard proctor.

2.  Skråningens forkant afrettes til den påkrævede hældning.

3.  Næste lag geonet udrulles og der indbygges bagfyld i den beskrevne lagtykkelse. Der komprimeres til min. 95% standard proctor.

4.  Skråningens forkant afrettes og proceduren gentages som anført i punkt 2. og 3. til færdig højde.

5.  Når skråningens færdige overflade har en acceptabel jævnhed, kan denne sikres ved udlægning af erosionsmåtte eller ukrudtsdug, som fastgøres med jordspyd på oversiden af skråningsfladen. Intensitet og længde på jordspydene tilpasses afhængig af den valgte erosionsmåtte/ukrudtsdug.

6.  Hvis skråningens overflade ikke har en tilfredsstillende jævnhed, udlægges et 5-10 cm tyndt afretningslag af vækstmedie (harpet muld) på skråningens overside før udlægning af erosionsmåtte/ukrudtsdug.

 

Skråninger med hældning over 45º - "Armering med omslag"

Er skråningens hældning stejlere end 45º, ændres konstruktionsteknikken. Her er det vigtig at tilbageholde fyldet i facaden for at skabe en egnet holdbar struktur. En simpel metode er at anvende en jordarmering med omslag, hvor geonettet ved facaden føres med op til det næste lag geonet og lægges vandret ind. Det er en meget fleksibel metode, som kan klare differentialsætninger, og dermed kan du ofte undgå en kostbar fundering. Kurver, sving og vanskelige facadedetaljer er lette at udføre.

Ved opbygning af skråninger, der er stejlere end 50º, vil det normalt være nødvendigt at anvende et midlertidigt eller permanent forskallingssystem. Forskallingens funktioner er dels at muliggøre den praktiske opbygning og dels at sikre en jævn overflade på den færdige skråning. Se fremgangsmåden herunder.

 

Fremgangsmåde for opbygning af "Armering med omslag" over 45°

1.  Geonet udrulles med den påkrævede forankringslængde, og der indbygges bagfyld med en tykkelse på 0,4 – 0,7 m. Som bagfyld i den armerede jordzone anvendes drænende friktionsjord. Komprimering i den armerede jordzone skal sikre, at der opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % målt ved vibrationsforsøg og minimum 92 %. Undtaget er den yderste meter langs facaden, hvor komprimeringsgraden bør være minimum 92 %.

2.  Skråningens forkant afrettes med den påkrævede hældning og geonettet ”slås stramt tilbage” og fikseres evt. med jordspyd. Den vandrette længde på omslaget, målt fra skråningens forkant og ind i skråningen, vil være 1,0 - 1,5 m, afhængig af skråningens hældning.

3.  Næste lag geonet udrulles, og der indbygges bagfyld i den beskrevne lagtykkelse. Det skal sikre, at der opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % målt ved vibrationsforsøg og minimum 92 %. Undtaget er den yderste meter langs facaden, hvor komprimeringsgraden bør være minimum 92 %.

4.  Skråningens forkant afrettes og proceduren gentages som anført i punkt 2. og 3. til færdig højde.

5.  Når skråningens færdige overflade har en acceptabel jævnhed, kan græssåning eller beplantning foretages.

6.  Hvis skråningens overflade ikke har en tilfredsstillende jævnhed, udlægges et 5-10 cm tyndt afretningslag af vækstmedie (harpet muld) på skråningens overside. Afretningslaget sikres med erosionsmåtte eller ukrudtsdug, som fastgøres med jordspyd på oversiden af skråningsfladen. Intensitet og længde på jordspydene tilpasses afhængig af den valgte erosionsmåtte/ukrudtsdug.

Fremgangsmåde for opbygning med omslag og forskalling

1.  Forskalling opstilles, hvorefter geonet udrulles og føres op over forskallingen med det nødvendige omslag. Biomåtte eller ukrudtsdug placeres evt. på bagsiden af geonettet før indbygning af friktionsjord. Lagtykkelsen mellem de enkelte lag geonet skal være 0,4 – 0,5 m. I jordzonen skal det sikres, at der opnås en komprimeringsgrad på middel 95 % målt ved vibrationsforsøg og minimum 92 %. Undtaget er den yderste meter langs facaden, hvor komprimeringsgraden bør være min. 92 %.

2.  Geonettet ”slås tilbage”. Den vandrette længde på omslaget målt fra skråningens forkant og ind i skråningen skal være 1,0 - 1,5 m, afhængig af skråningens hældning.

3.  De midlertidige forskallingsenheder trækkes ud af skråningen og genplaceres i næste lag. Geonet udrulles og føres op over forskallingen med det nødvendige omslag. Biomåtte eller ukrudtsdug placeres evt. på bagsiden af geonettet før indbygning af jord. Lagtykkelsen mellem de enkelte lag geonet vil være 0,4 – 0,5 m. Bagfyldet komprimeres i jordzonen se i øvrigt punkt nr. 1.

4.  Proceduren gentages som anført i pkt. 1., 2. og 3. til færdig højde.

 

Du kan efterfølgende sprøjteså eller tilplante de stejle skråninger med bunddække, buske eller træer.

Stejle skråninger

Få en indsigt i konstruktion af stejle skråninger med indbygget geonet med og uden omslag.

Til dit næste projekt kan vi tilbyde detaljeret design- og konstruktionsberegning ved brug af vores produkter og systemer, der opfylder bæredygtige konstruktionsformål

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.