Luft til vand varmepumper

Varmepumpen er ideel til opvarmning og til varmt brugsvand.

En luft til vand varmepumpe fungerer ved at bruge den energi, der er i udendørsluften. Varmepumpen er en totalløsning, der giver dig både effektiv, stabil og billig rumopvarmning samt varmt brugsvand i både bad og vandhaner.

Luft til vand varmepumpen består overordnet af to elementer, en udendørsdel og en indendørsdel. I udendørsdelen er selve varmepumpen, der er placeret i en boks. Heri sidder der en ventilator, der trækker luften forbi en varmeveksler, hvori varmen fra luften udvindes og overføres til en væske. Varmen sendes derefter med væsken videre til en kompressor, der hæver væskens temperatur.

Efterfølgende sendes den varme væske ind i husets varmtvandsbeholder eller centralvarmesystem, hvor den opvarmer det eksisterende vand, der efterfølgende cirkulerer i boligens varmesystem med eksisterende radiatorer og/eller gulvvarme. Når væsken har afgivet sin varme, ledes det tilbage til varmeveksleren, hvor processen begynder forfra.

Indendørsdelen er i princippet blot et styreanlæg, hvorfra du kan styre vandtemperaturen efter behov.

En luft til vand varmepumpe har en lang række gode egenskaber

  • Stor besparelse på varmeregningen - Når du udskifter dit gamle oliefyr med en luft til vand varmepumpe, kan du spare helt op til 50 % på din varmeregning, fordi du anvender gratis vedvarende solenergi
  • En miljøvenlig varmeløsning - Når det gamle fyr erstattes med en luft til vand varmepumpe, bliver CO2-udslippet reduceret med omkring 40 %
  • Ingen skorsten og ingen udledning af støv
  • Ingen påfyldning af brændsel - En luft til vand varmepumpe er selvkørende og du skal ikke påfylde brændsel
  • Ingen daglig vedligehold - En luft til vand varmepumpe skal under normale omstændigheder kun have ét årligt serviceeftersyn.
  • Ingen lugtgener - Et oliefyr kan have nogle kedelige lugtgener, men når du installerer en luft til vand varmepumpe, er du 100 % sikker på at undgå lugtgener fra din varmeløsning.
  • Ideel til gulvvarme - En luft til vand varmepumpe har en meget lav fremløbstemperatur, der gør den ideel som varmekilde til vandbåren gulvvarme.


En varmepumpes virkningsgrad måles i SCOP-værdi og COP-værdi

Effektiviteten af din varmepumpe har meget stor betydning for, hvor meget strøm du skal bruge for at opvarme din bolig. Derfor er det vigtigt, at du vælger den varmepumpe, der giver den største mængde varme i forhold til den mængde strøm, varmepumpen bruger.

Varmepumpens virkningsgrad er derfor meget vigtig, for jo højere den er, jo billigere elregning får du. Virkningsgraden måles typisk i COP-værdi og SCOP-værdi.

SCOP-værdien

SCOP-værdien (Seasonal Coefficient of Performance) giver en langt mere nøjagtig fastsættelse af varmepumpens effektivitet. SCOP-værdien definerer varmepumpens gennemsnitlige virkningsgrad i løbet af året medregnet sæsonbestemte variationer i udetemperaturen. En SCOP-værdi på 5 betyder, at varmepumpen i gennemsnit, set over hele året, leverer 5 gange så meget varme som den elektriske energi, der tilføres.

SCOP-værdien udregnes ved at tage gennemsnittet af en lang række målinger, der foretages løbende hen over en fyringssæson. Der fremkommer dermed et retvisende billede af varmepumpens virkningsgrad. Du kan derfor benytte SCOP-værdien til at sammenligne de forskellige varmepumpers virkningsgrad og afgøre, hvilken varmepumpe, der bedst opfylder dine behov.

COP-værdien

COP-værdien (Coefficient of Performance) angiver forholdet mellem den mængde varme, som varmepumpen producerer, og den mængde strøm, den bruger. Jo højere værdien er, jo større er varmepumpens effektivitet og virkningsgrad.

Hvis du f.eks. har en varmepumpe, der bruger 1000 Watt elektricitet og har en COP-værdi på 4, så laver varmepumpen 4000 Watt varme. Bemærk dog, at en COP-værdi kun gælder for en bestemt udendørs- og fremløbstemperatur. F.eks. betyder en COP-værdi på 5 ved 4/40 °C, at denne effektfaktor opnås ved en udendørstemperatur på 4 °C og en fremløbstemperatur på 40 °C.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at de oplyste COP-værdier typisk er målt ved den udendørstemperatur, hvor pumpen har den største virkningsgrad. Det er oftest ved en højere udendørstemperatur end i vintermånederne, hvor behovet for varmepumpen er størst.

COP-værdien tager således ikke højde for sæsonmæssige udsving, men angiver blot en gennemsnitlig virkningsgrad for en bestemt ude- og fremløbstemperatur. Men en varmepumpes virkningsgrad ændrer sig i takt med at udetemperaturen ændrer sig. Typisk falder virkningsgraden jo koldere det bliver.

Du kan således ikke umiddelbart sammenligne COP-værdier fra to forskellige varmepumper, medmindre værdien er angivet for den samme ude- og fremløbstemperatur.

 

Kontakt vores tekniske konsulenter