Jordvarmepumper

Når man bruger jord som varmekilde, udvinder vandret-liggende jordslanger solenergien, som er lagret i jorden.

Jordvarmen er i princippet tilgængelig i enhver have, men havens areal skal være stort nok til at kunne udvinde den varme som husstanden har behov for - typisk skal havens areal være dobbelt så stort som det areal der ønskes opvarmet.

Naturlig varme fra jorden

En jordvarmepumpe trækker varme ud af jorden gennem et omfattende netværk af slanger med en frostsikret væske, der bliver gravet ned i arealet omkring boligen. En jordvarmepumpe består i princippet af to overordnede dele, en jordslange og en varmepumpe.

Jordslangen skal graves ned, og dens længde afhænger af, hvor stort et beboelsesareal, der skal opvarmes. Jo større areal, des længere skal jordslangen være for at give det ønskede varmeniveau.

Jordslangen skal graves ned i en dybde på omkring en meter. Således får den optimal adgang til den varme, som jorden optager fra solopvarmningen. I en meters dybde vil der altid være varme nok til at jordvarmepumpen kan fungere optimalt - både sommer og vinter.

Hvorfor vælge jordvarme? Her er fordelene:

  • Billig varme - Med en jordvarmepumpe kan du opnå en stor besparelse på din varmeregning, især hvis du udskifter dit gamle olie- eller naturgasfyr. Der er typisk tale om besparelser på over 50 %, afhængigt af opvarmningsbehov, boligens størrelse og tidligere varmeløsning.
  • Lang levetid - En jordvarmepumpe holder typisk i 20 år, og vi har set eksempler på, at en jordslange er funktionsdygtig i helt op til 40 år. Jordvarmepumper er således en langsigtet investering, der vil give billig, effektiv og miljørigtig varme i de næste mange år.
  • Et minimum af vedligeholdelse - En jordvarmepumpe kræver stort set ingen vedligeholdelse. Blot skal varmepumpen serviceres én gang årligt.
  • En grøn miljøvenlig varmeløsning - En jordvarmepumpe sparer miljøet for rigtig meget CO2-udledning, sammenholdt med et traditionelt oliefyr. Typisk kan man mindske boligens CO2-udslip med op mod 75 %.
  • En meget lydsvag løsning - Både luft til luft- og luft til vand varmepumper støjer en smule, mens en jordvarmepumpe er 100 % lydløs.

Jordvarmepumper med frostvæske

Jordslangen indeholder i de fleste tilfælde frostvæske, som cirkulerer i et underjordisk lukket kredsløb. Slangen føres indendørs og forbindes med varmepumpen, hvor frostvæskens temperatur øges via trykøgning i kompressoren i varmepumpen.

Efterfølgende sendes den varme væske ind i husets centralvarmesystem, hvor det opvarmer det eksisterende vand, der efterfølgende cirkulerer i boligens varmesystem med radiatorer eller gulvvarme.

Jordvarmepumpe med direkte fordampning

I et jordvarmeanlæg med direkte fordampning anvendes vandretliggende jordslanger med et kølemiddel, som fordamper og bliver til en gasart. Gassen ledes ind i varmepumpens kompressor, hvor trykket får temperaturen til at stige til 100 grader.

Herfra ledes den ind i kondensatoren og videre til boligens varmesystem - nu er temperaturen faldet til 40 - 65 grader.

Kontakt vores tekniske konsulenter