Solstråle

Solvarme - sådan kommer du godt i gang

Hvad skal du være opmærksom på ved solvarme?

Før du investerer i et solvarmeanlæg, er der en række faktorer, du skal være opmærksom på

Hvis du overvejer at udskifte eller supplere din nuværende varmeløsning med et solvarmeanlæg, er der flere ting, du bør overveje og undersøge, inden du investerer i et solvarmeanlæg. Herunder giver vi dig en oversigt over de vigtigste overvejelser.

Overvej hvilke behov familien har, og vælg solvarmeanlæg derefter

Hvilken type solvarmeanlæg dækker dine behov

Der findes 2 typer solvarmeanlæg; et anlæg der udelukkende opvarmer dit brugsvand, og et anlæg, der både opvarmer boligens brugsvand og bidrager til opvarmning af boligen.

Hvor stort er familiens vandforbrug?

Et solvarmeanlæg er ikke rentabelt, hvis familiens samlede varmtvandsforbrug er på under 100 liter om dagen, eller hvis der er tilslutningspligt til fjernvarme.

Har du vandbåret centralvarmeanlæg?

For at kunne udnytte solvarmeanlægget til boligopvarmning kræver det, at du har et vandbåret centralvarmeanlæg, f.eks. gulvarme og radiatorer.

Hvilken eksisterende varmeløsning kan du kombinere solvarmeanlægget med?

Et solvarmeanlæg i et helårshus med en typisk kernefamilie skal kombineres med en anden varmeløsning for at sikre, at der er tilstrækkelig varmeenergi om vinteren.
Et typisk solvarmeanlæg producerer nok energi til at dække op mod 60 - 70 procent af behovet for varmt brugsvand og omkring 15 - 30 procent af energibehovet til opvarmning af boligen. Derfor skal der suppleres med en alternativ varmeløsning, f.eks. et pillefyr, en brændeovn eller et eksisterende oliefyr eller gasfyr.


Undersøg om dit hus er egnet til et solvarmeanlæg

Kan dit tags konstruktion og bæreævne klare det antal solfangere, du skal bruge for at få dækket boligens behov for varme og varmt brugsvand?

Vi anbefaler, at du spørger forhandleren, din installatør eller en bygningsingeniør, hvis du er i tvivl om tagets bæreevne.

Hvad er dit tags hældning og placering?

Solfangerne skal placeres i sydlig retning og have en hældning på ca. 45° for at opnå den optimale virkningsgrad. Ved denne placering udnytter du bedst solen, samtidig med at regnvand skyller skidt og blade væk fra solfangerne.
Har du ikke de optimale forhold, kan du dog i praksis placere solfangerne fra sydøst til sydvest og på tage med en hældning mellem 30° og 60°, uden at solvarmeanlæggets ydelse bliver markant forringet. Vi anbefaler, at du rådfører dig med din installatør om, hvad der er optimalt i din situation.

Er der fysisk plads på taget?

Solfangerne til et typisk solvarmeanlæg, der kan opvarme brugsvand til en kernefamilie, fylder omkring 4 - 6 m2, mens solvarmeanlæg, der leverer både varmt brugsvand og varme, typisk optager 7 - 10 m2 på taget.

Er der fysisk plads i huset?

Du skal sikre dig, at du har den nødvendige plads i et fyrrum eller lignende til solvarmeanlæggets varmtvandsbeholder. I en almindelig husstand bør varmtvandsbeholderen være på 200 - 300 liter, og det optimale er en høj, slank og velisoleret varmtvandsbeholder, da den udnytter varmen bedst.

Underret de relevante myndigheder og ansøg om de nødvendige tilladelser

Teknisk forvaltning

Du skal huske at ansøge om tilladelse til at opføre et solvarmeanlæg hos teknisk forvaltning i din kommune.

​​​​​​​Det er nødvendigt, da installation af et solvarmeanlæg er en byggesag.

Forsikringsselskab

Det er vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab om opførelsen af et solvarmeanlæg.

BBR-registret

Du skal underrette BBR-registret om opsætningen af et solvarmeanlæg.

Solstråle

Download magasin om STI solvarmeanlæg

Solvarmeanlæg Guide til solvarmeanlæggets størrelse, sammensætning og installation

Kontakt vores tekniske konsulenter