Solstråle

Solvarme - Sådan virker det

Hvordan virker et solvarmeanlæg?

Få svaret her, og se om du kan spare på varmeregningen med et solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg fungerer helt basalt ved at benytte solens varmeenergi til varmt brugsvand eller som hjælp til opvarmning af boligen.

Et solvarmeanlæg består af et antal solfangerpaneler, der normalt er placeret på husets tag i sydvendt retning. Er placering på taget ikke muligt, kan solfangerne dog også installeres på stativer på en garage eller på jorden.

Under panelernes dæklag af glas eller plast er der en absorber, der optager solens varmeenergi. I absorberen cirkulerer en frostsikker væske, der opvarmes via solenergien.

Derudover består solvarmeanlægget af en styringsenhed, som hele tiden måler temperaturen – både i solfangeren og i husets varmtvandsbeholder.

Et lukket kredsløb sikrer optimal ydelse

Når temperaturen på væsken i absorberen er højere end temperaturen i bunden af husets varmtvandsbeholder, pumpes væsken gennem et isoleret rør til varmtvandsbeholderen, hvor væsken afgiver sin varme til vandet i beholderen.

Den nu afkølede væske sendes tilbage til solvarmeanlægget og bliver opvarmet på ny. Væsken løber altså i et lukket kredsløb. Det varme vand i beholderen kan anvendes til brugsvand og/eller til rumvarme. Varmen i beholderen kan lagres, så der er varme nok til et par dages forbrug, dvs. man kan også have glæde af energien, når solen ikke lige skinner.

Et solvarmeanlæg er en fleksibel varmeløsning, der sagtens kan benyttes i kombination med boligens eksisterende varmeløsning, hvor rumvarme fordeles i bygningen gennem radiatorer eller gulvvarme.

Hvor meget energi kan man spare med et solvarmeanlæg?

Et standard solvarmeanlæg producerer nok energi til at dække op til 60 - 70 procent af behovet for varmt brugsvand og omkring 15 - 30 procent af energibehovet til opvarmning af boligen.
Vælges et solvarmeanlæg til helårshuse med en typisk kernefamilie, skal anlægget kombineres med en anden varmeløsning f.eks. et træpillefyr for at sikre, at der er tilstrækkelig varmeenergi om vinteren.

Hvor længe holder et solvarmeanlæg?

Et solvarmeanlæg har en forventet levetid på over 20 år, og er i perioden stort set vedligeholdesfrit.

Dog er det en god idé jævnligt at kontrollere, at solpanelerne er rene og dermed yder optimalt

Solfangerpaneler på taget

Solfangerpanelerne indbygges i taget eller placeres ovenpå taget, hvor de optager solens varmeenergi, der benyttes til opvarmning af boligens brugsvand.

Solvarmepaneler på tag

Således fungerer kredsløbet i et solvarmesystem

Fra panelerne på taget ledes den varme væske til varmtvandsbeholderen. Her overføres varmen til vandet, der bruges til opvarmning og brugsvand. Efterfølgende ledes det afkølede vand tilbage til panelerne. Herefter gentages processen
solvarmesystem
Solstråle

Download magasin om STI solvarmeanlæg

Solvarmeanlæg Guide til solvarmeanlæggets størrelse, sammensætning og installation

Kontakt vores tekniske konsulenter