Brugermenuer i et DENVIRO træpillefyr

Her finder du en detaljeret gennemgang af alle menuerne i dit DENVIRO træpillefyr

​​​​​​​Her finder du en gennemgang af, hvordan du betjener styrepanelet og menuerne på et DENVIRO træpillefyr.
Gennemgangen svarer til brugermanualen, der følger med ved levering af et DENVIRO træpillefyr.
 • Symbolforklaring på displayet

   

  Skift menu:

  Ved tryk på PIL OP knap, når man står i hovedmenuen, sker der ingenting

  Ved tryk på PIL NED knappen vises næste menu.

   

 • Guide til tidsindstilling af uret i hovedmenuen på et DENVIRO træpillefyr

  • Tryk OK for at ændre tid og ugedag

  • Tryk pil OP/NED for at indstille timetal

  • Tryk på OK

  • Tryk pil OP/NED for at indstille minuttal

  • Tryk OK

  • Tryk pil OP/NED for at indstille ugedag

  • Tryk OK

   

 • Vigtigt inden optænding af DENVIRO pillefyret

  1. Påfyld vand

  2. Påfyld piller

  3. Afvej piller

  4. Kalibrering af iltsensor

   

  Optænding

  1. Blæseren kører mens iltsensoren varmer op (10 minutter)    

  2. O2 symbol blinker: Rensning af retrater kører i 2 minutter.

   

  Kalibrering af iltsensor (hvis aktiveret)

  1. O2 symbol er synlig og servicenøgle blinker

  2. Kalibreringen starter efter at iltsensoren er varmet op. Kalibreringen varer ca. 5 minutter, hvorefter anlægget fortsætter automatisk.

  kalibrering af iltsensor - denviro træpillefyr

   

  Eltænder starter

  1. Der påfyldes piller til optænding

  eltænder - denviro træpillefyr

   

  Blæser starter efter 3 minutter

   

  Optænding er fuldført

  1. Tændstiksymbol erstattes af en flamme (iltprocent under 18,0%)

 • Ændre setpunkt

   

  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt

  2. Tryk Pil OP/NED for at indstille setpunkt

  3. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur

   

  Varmtvandstemperaturen er forudindstillet til 55 ºC. Hvis temperaturen er mere end 5 ºC under setpunktet, prioriteres varmt vand.

   

  Bemærk at varmtvandstemperaturen bør ligge mellem 50 - 65ºC for at undgå bakteriedannelser og tilkalkning i varmtvandsbeholderen.

   

 • Indstilling og visning af fremløbstemperaturen i et DENVIRO træpillefyr

   

  Ændre setpunkt

   

  Hvis der ikke er tilsluttet en udendørsføler gælder nedenstående:

   

  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt

  2. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt

  3. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel fremløbstemperatur

   

  Fremløbstemperaturen er forudindstillet til 55°C. Om sommeren vil det være en økonomisk besparelse ved at sænke temperaturen på fremløbet.

   

 • Indstilling/visning af fremløbstemperatur i et DENVIRO træpillefyr med udendørsføler

   

  Ændre setpunkt

   

  Hvis der er tilsluttet en udendørsføler til DENVIRO pillefyret gælder nedenstående:

   

  1. Tryk på OK to gange for at ændre setpunkt for minimumværdi (-10°C)

  2. Tryk på pil OP/NED for at indstille setpunkt

  3. Tryk på OK to gange for at ændre setpunkt for maksimumværdi (20 ºC)

  4. Tryk på pil OP/NED for at indstille setpunkt

  5. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel fremløbstemperatur

   

  Ved at installere en udendørsføler vil fremløbstemperaturen automatisk regulere mellem setpunkterne ved -10 °C og 20 °C.

   

  Forudindstilling:


  -10ºC = 70ºC
  +20ºC = 30ºC

   

 • Ændre setpunkt:

  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt

  2. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt

  3. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur

   

  Kedeltemperaturen er forudindstillet til 70°C.

   

  Ved 82°C vil styringen stoppe for pilletilførsel.

   

  Ved lavt/ingen forbrug kan temperaturen stige pga. forsinkelse og egenvarme i kedlen.

   

  Ved ca. 100°C aktiveres overkogssikringen og alt strøm til anlægget afbrydes.

   

 • Visning af røggastemperatur på pillefyrets display

   

 • Ændre setpunkt:

  1. Tryk på OK for at ændre setpunkt

  2. Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt

  3. Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur

   

 • Ændre setpunkt:

   

  • Tryk på OK for at ændre setpunkt for max. beholdertemperatur (hvor fyret lukker ned

  • Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt

   

   

  • Tryk på OK for valg af setpunkt
  • Tryk pil OP/NED for at indstille setpunkt for min. beholdertemperatur (hvor fyret starter op)

   

   

  • Tryk på OK for at vende tilbage til visning af aktuel temperatur

   

 • Hvor ser du udetemperaturen på DENVIRO pillefyr:

  Visning af udetemperatur

 • Den aktuelle iltprocent vises

   

  visning af iltprocent

   

   

  Kalibrering af iltsensor

   

  Skal ske inden for de første 10 min. efter opstart.

   

  • Tryk på MENU for at gå til kalibrering af iltsensor

  • Servicenøglen kommer frem

  • Tryk på OK for at aktivere kalibrering og servicenøglen blinker

  • Tryk MENU for at vende tilbage til visning af iltprocent

   

  Bemærk: Der må ikke være røg i kedlen ved kalibrering. Hvis anlægget har været stoppet i længere tid, anbefales det at kalibrere iltsensoren.

 • Sådan ændres tidspunkt og/eller antal af rensninger pr. dag:

  1. Tryk på OK for at ændre tidspunkt og/eller antal af rensninger pr. dag

  2. Tryk pil OP/NED for at indstille timetal

  3. Tryk på OK

  4. Tryk Pil OP/NED for at indstille minuttal

  5. Tryk på OK

  6. Tryk pil OP/NED for at indstille antal rensninger

  7. Tryk på OK


  Der skal kun indstilles ét tidspunkt. For 2 rensninger er intervallet 12 timer og for 3 er intervallet 8 timer osv. Under rensningen lukker anlægget ned. Rensningen tager ca. 20 min. Default indstilling foregår 1 gang pr. dag kl. 12.00.

  Denviro træpillefyr - rens af brænder
 • Ændre tidspunkt og/eller antal af pillesugning pr. dag. (Kun aktiv, hvis pillesug er installeret)

  1. Tryk på OK for at ændre tidspunkt og/eller antal af pillesugninger pr. dag
  2. Tryk pil OP/NED for at indstille timetal
  3. Tryk på OK
  4. Tryk pil OP/NED for at indstille minuttal
  5. Tryk på OK
  6. Tryk pil OP/NED for at indstille antal pillesugninger
  7. Tryk på OK
  Der skal kun indstilles ét tidspunkt. For 2 pillesugninger er intervallet 12 timer og for 3 er intervallet 8 timer osv. Default indstilling sker 1 gang pr. dag kl. 11.00. Under opstart og under rensninger foretages der ikke pillesugning

  Indstilling af pillesugning på Denviro pillefyr

 • Manuel kørsel med pilesugning

   

  Bemærk - manuelt pillesug er kun aktivt hvis pillesug er installeret

   

  1. Tryk på MENU for at gå til manuel kørsel

  2. Servicenøglen kommer frem

  3. Tryk OK for at starte pillesugning

  4. Servicenøglen blinker indtil pillesugningen er færdig

  5. Tryk på MENU for at vende tilbage til visning af tidspunkt for pillesugning

   

  Manuel pillesugning på Denviro pillefyr
 • Afvejning af piller i træpillefyret


  Angivelse af pillemængde i gram (kørsel i 15 min.)

   

  Afmontér flexslangen fra brænderen og hold en spand under (anlægget skal være slukket). Tænd anlægget og gå til menu for pilleafvejning og følg nedenstående vejledning

  • Tryk på OK for at starte pilleafvejning. (Symbol i højre hjørne blinker så længe sneglen kører - det tager 15 min.)
  • Efterfølgende begynder værdien at blinke
  • Afvej pillemængden på en bagevægt eller lignende
  • Tryk pil OP/NED for at indstille den afvejede pillemængde
  • Tryk på OK
  • Tryk på MENU for at vende tilbage til menuvalg
  Afvejning af piller - Denviro pillefyr

   

  Sluk for skærmen og tænd igen for at genstarte anlægget efter pilleafvejning.

   

  Bemærk: Jo større tal man angiver for pilleafvejning, desto færre piller doseres der. Husk at påmontere flexslangen igen.

   

  Indstillingsværdier for pilleafvejning:


  Brændertyper:

  • 12 kW - 600 g/15 min.
  • 23 kW -1000 g/15 min.
  • 40 kW - 2000 g/15 min.

   

  Eksempel: For en 12 kW brænder gælder det, at den skal doseres med ca. 600 g piller pr. 15 min. for at yde 12 kW. Hvis man efter afvejning kan se, at doseringen f.eks. var på 900 g, har brænderen fået for mange piller, og doseringen skal sættes ned.


  Det sker ved at fortælle styringen, at afvejningen var på 900 g, hvorefter styringen nedsætter pillemængden med forholdet 600/900 = 2/3. Ved at lave en kontrolafvejning kan man sikre sig, at doseringen er ca. 600 g.

 • Manuel kørsel af doseringssnegl i et DENVIRO pillefyr

  Bemærk - Skal gøres inden for de første 5 min. efter opstart

   

  Fyldning af snegl

  Afmontér flexslangen fra brænderen og hold en spand under.

   

  Bemærk - anlægget skal være slukket ved afmontering af flexslange. Der må ikke være ild i brænderen ved afvejning.

   

  Tænd for skærmen og gå til menu, manuelkørsel:

  • Tryk på OK for at køre manuelt med sneglen (symbol i højre hjørne blinker så længe sneglen kører)
  • Tryk på OK for at stoppe sneglen igen

   

  Når træpillerne kommer i en jævn strøm er sneglen fyldt. Sluk for skærmen og tænd igen for at genstarte anlægget.

   

  Doseringssnegl - indstillinger

  • Tryk på OK for at ændre tiden (0-90 min.)
  • Tryk pil OP/NED for at indstille tiden
  • Tryk på OK

   

  Pausefyring er forudindstillet til 30 min. (Det er den tid, der går inden fyret stopper, hvis kedeltemperaturen når mere end 5°C over sit setpunkt).

   

  • Tryk på OK for at ændre driftsindstilling
  • Tryk pil OP/NED for at vælge mellem midterste flamme, øverste flamme, ur, vandhane eller T2 akkumuleringstank
  • Midterste flamme = trin 1 (Eco)
  • Øverste flamme = trin 2
  • Ur = tidsindstilling for opstart
  • Vandhane = brugsvandsprioritering
  • T2 = akkumuleringstankdrift
  • Tryk på OK

   


  For at opnå et optimalt forhold mellem økonomi og fyringsbehov, er der i Denviro styringen mulighed for at vælge mellem 5 forskellige driftsformer:

   

  Trin 1(Eco) er den fabriksindstillede driftsform. Her styres forbrændingen således , at hvis kedeltemperaturen er over 50 °C moduleres ydelsen, så kedeltemperaturen kun får lov at stige et vist antal grader pr. minut. Dette er for at tilpasse ydelsen til det aktuelle behov og for at undgå at kedeltemperaturen stiger alt for kraftigt, hvis varmebehovet ændres drastisk (f.eks. alle radiatorventiler lukker af samtidig). Derudover moduleres varmeydelsen således, at kedeltemperaturen så vidt muligt er lig med setpunktet for den ønskede kedeltemperatur.

   

  Trin 2 giver mulighed for kraftigere varmeydelse, hvis kedeltemperaturen på trin 1, altid ligger mindst 5°C under setpunktsværdien. I trin 2 moduleres varmeydelsen først, når kedeltemperaturen er over 60°C. Modulationen er ikke så kraftig som i trin 1, hvorved fyret kører mere i højlast.

   

  VVB drift, dvs. fyret starter op i henhold til temperaturen i varmtvandsbeholderen. Det er økonomisk på tidspunkter om sommeren, hvor der ikke er behov for varme til opvarmning af huset. Ved VVB drift starter fyret først op, når temperaturen i varmtvandsbeholderen er mere end 10°C under setpunktet for ønsket brugsvandstemperatur.

   

  Urdrift er en driftsform, hvor fyret kun starter op mellem 1-4 gange dagligt. Valgt antal rensninger i menuen for rensning af brænder og røgrør bliver ved urdrift bestemmende for, hvor mange gange fyret starter op dagligt. Tidspunktet for første opstart vælges i menuen, og antallet af valgte opstarter er derefter bestemmende for tidspunktet for efterfølgende opstarter. Hvis der er valgt 2 opstarter dagligt er der 12 timer mellem 1. og 2. opstart, ved 3 opstarter dagligt går der 8 timer imellem opstarterne, og ved 4 opstarter dagligt går der 6 timer mellem at fyret starter op.

   

  ACCU drift giver mulighed for udelukkende at fyre i højlast ved at tilslutte en akkumuleringsbeholder. Temperaturføler fra beholderen tilsluttes T2 følerindgang. Fyret starter op, når T2 setbar temperatur for optænding (30 °C - 60 °C) er underskredet. Fyret kører derefter udelukkende i højlast, indtil ønsket temperatur i beholderen er opnået (kan sættes fra 50°C - 85°C), hvorefter fyret slukkes.

 • Visning af softwarenummeret i controlleren på DENVIRO

  Her kan du se versionnummeret på et DENVIRO træpillefyr.

   

 • Her kan du se hvordan du ændrer i menuindstillinger på et DENVIRO træpillefyr

   

  Videoen viser indstillingerne for drift af et Denviro pillefyr. Her finder du også andre videoer fra BG Termic Plus.

   

  Se videoen

 • Her kan du se, hvordan du tjekker pillemængden i en DENVIRO pillebeholder

   

  Se videoen, der trin for trin viser dig hvordan pillemængden checkes i en DENVIRO pillebeholder.

   

  Se videoen

 • Service

  • Sluk anlægget ved at holde kontakten inde i 4 sek. ​
  • Vent 20 min. indtil automatisk rensning af brænderen er færdig.

   

  Rens af brænder

  • Afbryd hovedstrømmen på stikkontakt
  • Tag stikkene ud af boksen på brænderen.
  • J4  brænderstik fjernes ved at afmontere dæksel

   

  J4 stik - denviro pillefyr

   

  • Afmontér brænderen fra kedlen vha. de tre fingerskruer.
  • Herefter tømmes brænderen for aske og slagger. Tøm det ned i en askespand, så det ikke havner i blæseren.

   

  Brænder - Denviro pillefyr
  • Fjern yderrør med 13 mm nøgle og rens røret indvendigt.

   

  Rens brænder - Denviro træpillefyr
  • Brænderrøret afmonteres ved at dreje det som vist på billedet.
  • Tilstoppede huller gøres rene. Fjern belægninger med stålbørste.
  • Er brænderrør beskadiget, skal det skiftes. Kontakt din VVS installatør
  • Brænderen samles. Alle beskadigede pakninger skal skiftes!

   

  Brænderservice - pillefyr

   

  Kontrol af reguleringsspjæld

  • Mens anlægget er slukket drejes på stepmotorens spindel for at sikre, at spjældet ikke støder på nogen steder.

   

  Kontrol af reguleringsspjæld

   

  Kontrol af blæser

  • Når symbolet for blæser er vist i displayet, skal blæseren køre.
  Blæser symbol
 • Rens af kedeltop

   

  • Sluk anlægget ved at holde kontakten inde i 4 sek. Vent 20 min. indtil automatisk rensning af brænderen er færdig

  • Afbryd hovedstrømmen på stikkontakt

   

  Tænd/sluk på Denviro Pillefyr

   

  • Fjern isolering fra kedellåg og afmontér låg (4 stk. M8 møtrikker )
  • Støvsug toppen med en egnet askesuger.

   

  Rens af kedeltop - Denviro pillefyr
  • Tag retraterne op en efter en og børst evt. belægninger af med en stålbørste. Isæt retraterne igen.
  • Tjek at kedeltop pakning er intakt.
  • Tjek at retraterne kan køre let op og ned.

  Kontakt evt. din VVS installatør

   

  Retraterne på Denviro brænder

Kontakt vores tekniske konsulenter