E050

Alarmkode E050 på DENVIRO træpillefyret

 

Vises alarmkode E050 i DENVIRO træpillefyrets display, så skyldes det, at optændingen har fejlet 3 gange.

Der kan være flere årsager til, at optændingen har fejlet. Tjek de mulige årsager i følgende prioriterede rækkefølge:

 • Pillebeholderen har været løbet tør for piller

 • Eltænderen er defekt

 • For lille pillemængde til opstart

 • Forkert iltmåling

 • Doseringssnegl og/eller bundsnegl fremfører ikke piller til brandkammeret

Afhjælpning

 • Fyld piller i pillebeholderen og gå til MENU for manuel kørsel af doseringssnegl. Se evt. brugerguiden: Manuel kørsel af doseringssnegl

 • Vises "tændstik-symbolet" i displayet, skal der være 230V på eltænderen, og eltænderen skal efter få minutter blive meget varm. Sker det ikke, så kan eltænderen være fejlmonteret eller defekt. Kontrollér at eltænderen er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om den er defekt.

   

  Er eltænderen defekt, skal du kontakte din VVS installatør eller vores tekniske konsulenter.

 • Er den mængde piller, der gives til optænding er for lille, antændes pillerne, men der tilføres ikke yderligere piller til forbrændingen. Hvis pillemængden ikke er korrekt, så skal der foretages en pilleafvejning. Hvis pillemængden er korrekt, se pkt.4

 • Hvis pillemængden til opstart er korrekt og pillerne antændes, men der ikke tilføres yderligere piller til forbrændingen, kan det skyldes en forkert iltmåling. Lav en kalibrering af iltsensoren: Kalibrering af iltsensor.

 • Hvis der slet ikke fremføres piller til brandkammeret, og pillebeholderen ikke har været løbet tør for piller, kan det skyldes at doseringssneglen og/eller fødesneglmotoren er fejlmonteret eller defekte, eller at fødesneglen er blokeret.

  Kontrollér at doseringssnegl og fødesneglsmotor er tilsluttet korrekt i styreboksen:

   

  Træpiller fremføres ikke - denviro træpillefyr 

   

  Tjek om doseringssnegl og bundsnegl kører ved manuel kørsel. Manuel kørsel med doseringssnegl.

  Afmontér smelteslangen (flexslange) fra faldrøret og tjek ved selvsyn, om fødesneglmotoren kører fremad.

  Undersøg også om fødesneglen er blokeret. Er den blokeret så tøm anlægget og gennemgå brænderservice.

  Er overnævnte gennemgået, og der stadig vises alarmkode E050 i displayet, så kontakt din VVS installatør eller vores tekniske konsulenter.

Kontakt vores tekniske konsulenter