E040

Alarmkode E040 på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E040 i træpillefyrets display, kan der være flere årsager. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:
 • Temperaturen ved føleren har været over 70 grader

 • Der er manglende forbindelse mellem føler og elboks eller mellem elboks og styreboks

 • Pillefyrets føler er defekt

 • Overhedningssikringen er placeret på pilletilførselsrøret.

  Afhjælpning:

  Når temperaturen i tilførselsrøret er faldet til ca. 50°C,  kobler føleren automatisk til igen.

 • Afhjælpning:

  Kontrollér ledninger fra føleren til tilslutningsstedet i elboksen.

   E040 alarm - denviro træpillefyr

 • Afhjælpning:

  Kontakt din VVS-installatør eller vores tekniske konsulenter.

Kontakt vores tekniske konsulenter