E017

Alarmkode E017 i displayet på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E017 i DENVIRO træpillefyrets display, så skal årsagen findes i forbindelse med udendørsføleren.

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af udendørsføleren eller en defekt føler.

Afhjælpning:

Kontrollér at udendørsføleren er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om føleren er defekt:

Er sensoren korrekt tilsluttet og der stadig vises alarmkode E017 i displayet på pillefyret, så skal udendørsføleren udskiftes.

elektrisk tilslutning af komponenter i styreboks - denviro træpillefyr

 

Kontakt vores tekniske konsulenter