E016

Alarmkode E016 i displayet på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkoden E016 i displayet på DENVIRO træpillefyret, kan der være flere årsager. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

 • Fyret kan ikke komme af med røgen

 • Forkert iltmåling

 • Brænderen får for mange piller

 • Forbrændingsblæseren er defekt

 • Brænderen skal renses

 • Afhjælpning:

  Tjek retraterensfunktion. Kan retraterne køre op og ned? Foretag evt. kedelservice​​​​​​​.
 • Årsag:

  Det kan skyldes fejlkalibrering (der er røg i kedlen under kalibrering) og/eller at iltsensoren er sodet til eller defekt . (Iltsensoren er en sliddel)

  Afhjælpning:

  Kalibrér iltsensoren forfra:

  Sluk for fyret på Tænd/Sluk knappen og afvent, at der ikke er røg i kedlen. Tænd fyret igen, se evt. vejledning for Optænding.

   

  Se fremgangsmåde i brugermenu: Kalibrering af iltsensor

 • Afhjælpning:

  Tjek pilleafvejning. Følg vejledning i brugermenu: Afvejning af piller

 • Afhjælpning:

  Kontrol af blæser: Brænderservice

 • Årsag:

  Der ligger uforbrændte piller i askeskuffen som ryger og giver lav iltmåling.

  Afhjælpning:

  Rens brænder. Følg evt. vejledning for Brænderservice

Kontakt vores tekniske konsulenter