E015

Alarmkode E015 i displayet i DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkoden E015 i displayet på DENVIRO træpillefyret, så skyldes det, at iltsensoren måler, at der er ild i brænderen, men røggastemperaturen er stadig under 40 grader efter 30 min.

Der kan være flere årsager til at alarmkode E015 forekommer. Tjek de mulige årsager i prioriteret rækkefølge:

  • Defekt røggastemperatursensor eller iltsensor
  • Fejlkalibrering

Defekt røggastemperatursensor eller iltsensor

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af røggastemperatursensoren og/eller iltsensoren eller at en eller begge sensorer er defekte.

Afhjælpning:

Kontrollér at røggastemperatursensoren og/eller iltsensoren er korrekt tilsluttet i styreboksen eller om sensorerne er defekte.

elektrisk tilslutning af komponenter i styreboks - denviro træpillefyr

 

Fejlkalibrering - der er røg i kedlen under kalibrering, eller iltsensoren er sodet til

Årsag:

Når der er røg i kedlen, så kalibrerer iltsensoren ikke korrekt.

Afhjælpning:

Kalibrér iltsensoren forfra:
Sluk for fyret på Tænd/sluk knappen og afvent, at der ikke længere er røg i kedlen.
Tænd fyret igen.

 

Se fremgangsmåde i brugermenu: Kalibrering af sensor.

Kontakt vores tekniske konsulenter