E014

Alarmkode E014 i displayet på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E014 i DENVIRO træpillefyrets display, så skal årsagen findes i forbindelse med T2 akkumuleringstankføleren.

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af T2 akkumuleringstankføleren eller at føleren er defekt.

Afhjælpning:

Kontrollér at T2 akkumuleringstankføleren er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om føleren er defekt.

Er T2 akkumuleringstankføleren korrekt tilsluttet, og der stadig vises alarmkode E014 i displayet, så skal føleren udskiftes.

Elektrisk tilslutning af komponenter i styreboks - denviro træpillefyr

 

Kontakt vores tekniske konsulenter