E013

Alarmkode E013 i displayet i DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E013 i DENVIRO træpillefyrets display, så skal årsagen findes i forbindelse med tilslutningen af T1 rumføleren i styreboksen.

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilsluttet T1 rumføler eller at føleren er defekt.

Afhjælpning:

Kontrollér at T1 rumføleren er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om føleren er defekt.

Er T1 rumføleren korrekt tilsluttet, og der stadig vises alarmkode E013 i displayet, så skal T1 rumføleren udskiftes.

Elektrisk tilslutning af komponenter i styreboksen - denviro træpillefyr

 

Kontakt vores tekniske konsulenter