E012

Alarmkode E012 i displayet på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E012 i DENVIRO træpillefyrets display, så skal årsagen findes i forbindelse med fremløbstemperatur-sensoren.

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af fremløbstemperatur-sensoren eller en defekt sensor.

Afhjælpning:

Kontrollér at fremløbstemperatur-sensoren er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om sensoren er defekt.

Er sensoren korrekt tilsluttet og der stadig vises alarmkode E012 i displayet på pillefyret, så skal fremløbstemperatur-sensoren udskiftes.

Elektrisk tilslutning af komponenter i styreboks - denviro træpillefyr

 

Kontakt vores tekniske konsulenter