E011

Alarmkode E011 i displayet på DENVIRO træpillefyr

Vises alarmkode E011 i DENVIRO træpillefyrets display, så skal årsagen findes i forbindelse med varmtvandstemperatursensoren.

Årsag:

Enten skyldes det manglende eller ikke korrekt tilslutning af varmtvandstemperatursensoren eller en defekt sensor.

Afhjælpning:

Kontrollér at varmtvandstemperatursensoren er korrekt tilsluttet i styreboksen, eller om sensoren er defekt.

Er sensoren korrekt tilsluttet, og der stadig vises alarmkode E011 i displayet, så skal varmtvandstemperatursensoren udskiftes:

elektrisk tilslutning af komponenter i styreboks - denviro træpillefyr

 

Kontakt vores tekniske konsulenter