Pellets 4844847

ATMOS PX pillefyr 15 - 20 KW

Et lille og kompakt træpillefyr med integreret pillemagasin

ATMOS PX træpillefyret er designet til at kunne installeres i mindre fyrrum. Det 175 liter kompakte pillemagasin er integreret i kedlens top, hvorfra træpillerne transporteres til brænderen, som er indbygget i frontlågen til brændkammeret.

Brændkammeret bruges ligeledes til opsamling af aske, som nemt fjernes fra fronten af pillefyret.

Nem rensning og elektronisk styret forbrænding

Røgkanalerne, der er placeret bagerst i kedlen, er udstyret med retraterensefunktion, således at der ikke er behov for manuel rensning af ATMOS pillefyret.

Selve forbrændingen er elektronisk styret, således at den rene forbrænding, som er en betingelse for at opnå træpillefyrets høje virkningsgrader (> 90 %), sikres. Ligeledes er ATMOS PX pillefyret designet til automatisk optænding af brændslet.

Pillemagasinet skal efter behov fyldes ca. hver 3. dag. Det er muligt at udstyre ATMOS PX pillefyret med et vakuum-pilletransportsystem, således at træpillefyret kan hente træpiller fra et fjernlager.

Hvorfor vælge et ATMOS PX træpillefyr?

 • Lille kompakt størrelse - muliggør instalation i små rum
 • Et 175 liter pillemagasin er indbygget i kedlen
 • Kedelydelser fra 4 - 15 kW og 6 - 20 kW
 • Stort brændkammer
 • Nem rengøring fra fronten af pillefyret
 • Røgkanaler med indbygget retraterens
 • Mulighed for eftermontering af vakuum-pilletransport
 • Høj virkningsgrad > 90 %
 • indbygget røgsuger
 • Et meget driftssikkert pillefyr
 • Lang levetid

Hvor anvendes ATMOS PX pillefyr

 • Énfamiliehuse
 • Ferieboliger
 • Mindre erhvervsvirksomheder
 • Landbrugsejendomme
 • Institutioner
ATMOS Logo

Varmeløsninger i verdensklasse

Kontakt vores tekniske konsulenter