ATMOS 900X1200px Braende Traepiller

ATMOS kombikedler 7 kW - 35 kW

En varmeløsning med optimal driftøkonomi og mulighed for fyring med både træpiller og brænde

En ATMOS DCSP kombikedel er ideel, når du vil have en fleksibel og effektiv varmeløsning, der giver mulighed for at fyre med både træpiller og brænde. Måske har du adgang til billigt resttræ, men ikke nok til en hel fyrringssæson? Eller du er hjemmefra i længere tid og vil gerne sikre, at der er varme i huset, når du kommer hjem.

Her giver ATMOS kombikedlens fleksibilitet de ønskede muligheder. Du kan fyre med det billige resttræ, så længe det er muligt og derefter slå over til fyring med træpiller. På den måde opnår du en mere økonomisk opvarmning, idet du udnytter det billigste brændsel først.

Økonomisk fyring med både træ og træpiller

En ATMOS kombikedel giver en meget økonomisk fyring, da fyret giver mulighed for at styre, hvilken type brændsel der skal benyttes først. Har du f.eks adgang til billig brænde, kan du benytte det først, og når brændslet er udbrændt, slår styringen automatisk over på opstart af pillebrænderen. Du kan således starte dagen ud med at optænde med det billige resttræ, hvorefter pillebrænderen tager over hen på dagen. På den måde sikrer ATMOS kombikedlen, at der altid er varme på, selv om du har været hjemmefra hele dagen.

En ATMOS kombikedel optager ikke mere gulvplads end et almindeligt pillefyr eller brændefyr. Kombikedlen er konstrueret som en søjle med de to brændere oven på hinanden. De to øverste kamre tjener til forgasning af træet, som er velkendt fra de klassiske ATMOS forgasningskedler og brændekedler. Udstødningen af ​​forbrændingsgassen håndteres af et udløb, og der er derfor kun brug for en skorsten. I den nederste del er der installeret en ATMOS A25 pillebrænder i frontlågen.

Der er ikke risiko for, at de to kamre får forbindelse til hinanden under forbrændingen. De er to selvstændige enheder adskilt af en beskyttende vandoverflade.

Hvorfor skal jeg vælge en ATMOS kombikedel?

 • Mulighed for effektiv fyring med både træpiller og brænde
 • Mere økonomisk, frem for køb af flere forskellige kedler
 • Varmeløsningen fylder mindre, da begge kedeltyper benytter samme røgkanaler og skorsten
 • Automatisk opstart af pillebrænderen, når brændet er udbrændt
 • Nem udskiftning af den enkelte brænder til en anden type
 • En ekstra brænder kan tilkøbes, hvis behovet opstår
 • Stort brændkammer giver færre påfyldninger af brændsel
 • Røggassuger sørger for jævn og effektiv forbrænding
 • Yderst driftssikker – lang levetid
 • Høj virkningsgrad – både med træpiller og brænde
 • Nem adgang for rengøring og rensning
 • Pyrolytisk forbrænding
 • Godkendt til trykekspansion ​    

Her anvender du kombikedler

 • ATMOS DC25SP 7 - 25 kW - opvamning af bygninger op til 150 m2
 • ATMOS DC32SP 25 - 35 kW - opvamning af bygninger op til 250 m2

Kombikedlerne er ideelle i situationer, hvor der ønskes fyring med både træpiller og brænde, men hvor der ikke er plads til 2 kedler

ATMOS Logo

Varmeløsninger i verdensklasse

Kontakt vores tekniske konsulenter