Miscanthus 5128316

ETA HACK VR industrikedel 250 - 500 kW

En fleksibel kedel, der kan fyres med biomasse i form af f.eks elefantgræs, flis eller træpiller

ETA kedlen er konstrueret med den mest moderne styringsteknik, f.eks. undertryks- og lambdaregulering, overvågning af temperaturen i forbrændingskammeret, permanent styret røggasrecirkulation, kombineret med en yderst effektiv forbrændingsteknik, pålidelig brændselsforsyning og integreret multicyklonstøvudskiller. Det betyder, at vi med denne østrigske biomassekedel kan tilbyde den højeste virkningsgrad og brugerkomfort ved lavest mulige emissioner. Det gør fyringen både mere omkostningseffektiv og mere miljøvenlig.

Den effektive industrikedel er designet med omfattende måling og tilbagemelding for alle tilstande, f.eks. omdrejningstal for sugetræk, alle motorers strømforbrug, luftspjældsposition, resterende ilt, temperatur. Det er din garanti for en sikker og effektiv drift. Den samlede kedelstyring og meddelelser fra denne visualiseres grafisk via ETAtouchskærmen. Det gør parameterindstillingen og den generelle håndtering af reguleringen mere brugervenlig. Ligegyldig hvor du befinder dig i verden, kan du få adgang til denne visualisering via ETAs kommunikationsplatform på internettet - ETAtouch.

Vi har stor erfaring med at installere ETA Hack VR industrikedler på lokationer, hvor det valgte brændsel er de kendte typer som træpiller og flis, men også alternativt brændsel som elefantgræs, pillesmuld og raps-affald kan anvendes med stor succes.

Med ETAtouch styringens aktive måling af alle drifttilstande, er det muligt at indstille parametrene for en effektiv forbrænding og opnåelse af laveste emissionsværdi i forhold til den valgte brændselstype.

  • Kedlens styring gør, at afbrændingen kan reguleres langt mere præcist, end hvad der hidtil har været muligt. Parametre som f.eks. røggastemperatur og iltprocent kan tilpasses nøjagtigt til brændslets egenskaber - hvad end det er flis, elefantgræs, piller eller noget helt fjerde, man fyrer med
  • Høj virkningsgrad på 93 % og en emissionsværdi, der er langt under den tilladte grænseværdi
  • Patenteret étkammer cellesluse, der sikrer den højeste tilbagebrandssikkerhed
  • En kniv i celleslusen skærer resttræ i mindre stykker
  • Højeffektiv røggassuger giver en høj energieffektivitet
  • Stort forbrændingskammer med trapperist øger anlæggets samlede virkningsgrad
  • Mulighed for automatisk fjernelse af aske og fuldautomatisk rensning af varmevekslerens overflader
  • Integreret multicyklon, der sørger for ekstremt lave støvemissioner
  • Fuld kontrol over alle funktioner og komponenter via ETAtouch styring, der kan kobles til Internettet og styres på PC, smartphone og tablet
  • Solid konstruktion - komponenter af høj kvalitet sikrer problemfri drift og lang levetid
  • Erhvervsvirksomheder
  • Landbrugsejendomme og herregårde
  • Skoler og kommunale institutioner
  • Forlystelsesparker
  • Gartnerier og værksteder
ETA Display

ETA Touch

Fuld styring af dit varmesystem på PC, tablet og smartphone

Når du tilslutter dit ETA træpillefyr til internettet, kan du se og redigere alle varmeindstillinger via din telefon, tablet eller pc - uanset hvor i verden du er.

Eta Reference (1)

Referenceprojekter - ETA biomassekedler

Inspiration til varmeløsninger med biomassekedler fra ETA

Kontakt vores tekniske konsulenter