Flis 900X900px Haand Med Flis Til Fliskedler

Fliskedler - en effektiv, økonomisk og fleksibel varmeløsning

Automatisk, effektiv og økonomisk opvarmning med flis - mere varme med mindre brændstof

ETA eHack fliskedler er en effektiv og økonomisk varmeløsning, der er produceret med brug af de mest moderne, miljøvenlige og bæredygtige teknologier, og giver dig mere varme med et mindre brændstofforbrug.

Kedlen er specielt fremstillet til at kunne fyre med flis, men fliskedlen er så fleksibel, at der også kan benyttes både træpiller og elefantgræs som brændsel. En fuldautomatisk fliskedel, der er pladsbesparende, har ekstrem økonomisk drift og er miljøvenlig. Biobrændselskedlen er med nem styring, automatisk genkendelse af brændslet og høj tilbagebrandssikkerhed.

ETA eHACK fliskedlen fungerer fuldautomatisk

Mængden af ​​støv i røggassen kan være meget forskellig, især ved fyring med træflis. Mængden afhænger af, hvor tørt træet er, og hvor meget bark der er i træflisen. For at imødekomme de stadig strengere emissionsgrænser bliver et effektiv partikelfilter stadig vigtigere.

ETA eHACK fliskedlen er udstyret med integreret elektropartikelfilter (tilkøb). Elektropartikelfilteret gør, at støvpartiklerne, der flyder i røggassen, aktiveres og ioniseres, så de placerer sig på indersiden af elektropartikelfiltret i stedet for at flyve op gennem skorstenen. Med det nye integrerede partikelfilter fjernes op til 85 % af støvet fra røggassen. Støv, der ellers ville gå op i skorstenen med røgen.

 • ETA HACK fliskedlen er udstyret med en patenteret ét-kammeret cellesluse, der sætter nye standarder for beskyttelse mod tilbagebrand.

  Den lufttætte cellesluse med ét kammer gør, i modsætning til de traditionelle tilbagebrandsspjæld, at der aldrig opstår en position, hvor der er direkte forbindelse mellem forkammeret og brændselsmagasinet. Det betyder, at der ikke kan trænge varm gas ind i transportsystemet til brændsel, og der er således ingen risiko for, at flisen antændes.

  Derudover kan celleslusen med ét kammer håndtere flis op til G50 helt uden problemer. Lange stykker skæres over med en hærdet kniv ved kanten af kammeret. Dette kræver meget lidt strøm, og storkermotoren, kan derfor også drive celleslusen. Derved opnås den højeste sikkerhed ved laveste strømforbrug.

 • Med ETA eHACK fliskedlen får du en intelligent fliskedel der automatisk genkender brændselstypen. Det betyder, at du kan benytte en lang række forskelligt brændsel, fx. fugtigt granflis, affaldstræ eller kompakte træpiller, for uanset hvilken brændselstype du vælger, så fungerer ETA fliskedlen helt uden problemer. Lambdasonden i ETA eHACK kedlen styrer automatisk iltindholdet i røggasen og tilpasser brændselsforsyningen og lufttilførslen til energitætheden i dit brændsel, således at kedlen altid yder det optimale.

  Selv store stykker industriflis fra savværket kan anvendes, da sneglene i transportsystemet uden besvær sluger enkeltstykker resttræ med et tværsnit på 5 cm2 og en længde på 12 cm. Progressive snegle med en øgning af sneglestigningen i den lukkede kanal løsner flisen. Dette giver en støjsvag og jævn brændselsgennemstrømning. En typisk anvendt snegledrev opnår en virkningsgrad på 65 %. Til transport af brændslet, anvender ETA cylindriske tandhjul af høj kvalitet, hvilket giver en virkningsgrad på mere en 95 %. Kombineret med den progressiv snegl reducerer det strømforbruget med ca. en tredjedel.

 • Udaskningssystemet med det integrerede partikelfilter, hvor hele fliskedlen, dvs. forbrændingskammeret, varmeveksleren og partikelfilteret, renses helt automatisk i én og samme proces. Selv store fremmedlegemer i asken, som søm eller sten er ikke noget problem for de kraftige snegle der fører støv og aske frem til askebeholderen, der kun sjældent skal tømmes.

  • Kan fyre med både flis og piller
  • Fuldstændig ren fyring, med patenteret elektropartikelfilter (tilkøb)
  • Ekstremt økonomisk - bruger mindre strøm på brændselstransport
  • Pladsbesparende - integreret partikelfilter (tilkøb)
  • Genkender automatisk den anvendte brændselstype
  • Meget lidt slitage og meget støjsvag
  • Stor tætningsflade, højeste tilbagebrandssikkerhed
  • Lange stykker flis skæres over på celleslusen
  • Høje virkningsgrader > 95 %
  • Automatisk fuldfjernelse af aske - også støvet fra røggasserne
  • Fjernstyring med ETAtouch
  • Intelligent bus til flere bygninger
  • Vi sammensætter den komplette varmeløsning til dig
  • Vores tekniker udarbejder et individuelt løsningsforslag
  • Du vil modtage specifikke tegninger på dit varmeprojekt
  • Vi er med fra start til slut
  • Vi kan overvåge din kedel via ETAtouch, når kedlen er i drift  
ETA Display

ETA Touch

Fuld styring af dit varmesystem på PC, tablet og smartphone

Når du tilslutter dit ETA træpillefyr til internettet, kan du se og redigere alle varmeindstillinger via din telefon, tablet eller pc - uanset hvor i verden du er.

Eta Reference (1)

Referenceprojekter - ETA biomassekedler

Inspiration til varmeløsninger med biomassekedler fra ETA

Kontakt vores tekniske konsulenter