ETA 500 kW Hackgut industrikedel hos Welcon i Give

Grøn varmeløsning til Welcon - Installation af seks 500 kW ETA Hack VR kedler til Welcon

I Give i Midtjylland har virksomheden Welcon, der producerer nøglefærdige stålkonstruktionen i stor målestok og ståltårne til vindmøller, skiftet olien ud med biologisk brændsel.

Virksomheden har besluttet, at hele deres 40.000 m2 store produktionshaller skal opvarmes af med 6 store 500 kW ETA kedler, der udmærker sig ved at kunne benytte alle former for biologisk brændsel. For at opnå optimal udnyttelse af varmen, har man tilknyttet 4 store 22.000 liters akkumuleringstanke.

Vi har, i tæt samarbejde med Thy VVS og KT Byg projekteret og installeret det store anlæg. I 2014, da anlægget blev installeret, var det det største enkeltstående anlæg som ETA har leveret. Welcon valgte løsningen fra ETA, fordi den lever op til de økonomiske og miljømæssige krav virksomheden havde i deres bestræbelser på at blive en 100 % grøn produktionsvirksomhed.

Speciel tilrettet bygning giver optimal adgang til kedlen og lagersiloen

For at få optimal udnyttelse af varmeløsningen opførte fabrikken en specielt tilrettet bygning. Det betyder, at systemet passer perfekt til bygningen og giver nem adgang til opfyldning af den enorme lagersilo med plads til hele 220 tons brændsel.

Siloens størrelse og kedlernes fleksibilitet betyder, at virksomheden kan købe meget store partier brændsel ind ad gangen, både træpiller, træspåner og pillesmuld. Varmeløsningen er installeret således, at der er nem adgang til det store lager, således at det nemt og effektivt fyldes ved indblæsning direkte fra en tankvogn.

Siloen er designet med seks automatiske udmadere, der trækker brændslen rundt, således at der altid er brændsel ved sneglene, der transporterer brændslet fra siloen til de seks kedler.

Grønt valg giver stor økonomisk besparelse

Med den nye varmeløsning opnår Welcon en årlig besparelse på omkring 50 % i forhold til tidligere, hvor virksomheden benyttede olie til opvarmning.

Det er en besparelse, der betyder, at investeringen i varmeløsningen hurtigt tjenes hjem, og Welcon kan derfor investere besparelsen andre steder i virksomheden i resten af kedlernes forventede 20 – 25 årige levetid.

Kontakt vores tekniske konsulenter