ETA 200 kW Hackgut på Sundeved Efterskole

Installation af en specialløsning med 2 forskellige ETA Hackgut kedler

På Sundeved Efterskole har vi, i tæt samarbejde med Søberg VVS, projekteret og installeret en specialdesignet ETA varmeløsning, der lever op til efterskolens ønsker til en effektiv og fremtidssikret varmeløsning. Efterskolen er i en udvidelsesproces, og har derfor fået en løsning, der fungerer optimalt til skolens nuværende behov, men som også er gearet til at øge kapaciteten, når behovet for mere varmeeffekt opstår.

Vi har derfor installeret en ETA varmeløsning der består af 2 kedler, en 200 kW og en 50 kW ETA Hackgut kedel. Når behovet opstår, er systemet forberedt til at udskifte 50 kW kedlen med en 200 kW kedel, således at anlæggets kapacitet øges fra 250 kW til 400 kW.

Til systemet er tilkoblet 6 stk. 2200 liters akkumuleringstanke.

Pillesmuld – et økonomisk attraktivt produkt

På Sundeved Efterskole har de valgt at benytte pillesmuld som brændsel. Pillesmuld er et økonomisk meget attraktivt produkt, da det er et restprodukt, der forekommer i produktionen af træpiller.

Typisk giver pillesmuld ikke samme effekt som piller, men ETA Hackgut kedlerne er designet med automatisk genkendelse af brændslet, der betyder, at kedlen tilpasser sig optimalt til brændselstypen.

Ved at skifte fra den traditionelle naturgas til pillesmuld, opnår Sundeved Efterskole en årlig besparelse på omkring 420.000 kr. Penge, der i varmeløsningens forventede 20-25 årige levetid, kan kanaliseres ind i andre formål på efterskolen.

 

Sundeved Efterskole - en specialdesignet varmeløsning

På Sundeved Efterskole har vi projekteret og installeret en specialdesignet ETA varmeløsning. Hør Kim fortælle om sin oplevelse og besparelse med vores varmeløsning.

Kontakt vores tekniske konsulenter