ETA Twin 20 kW og 26 kW kombikedel

En ETA Twin varmeløsning på en mindre gård

I en privat bolig i et mindre landbrug har vi, i tæt samarbejde med Højfyns Smeden, projekteret og installeret en ny specialdesignet fleksibel ETA Twin varmeløsning bestående af en 20 kW brændekedel og en 26 kW kedel til træpiller. Til varmeløsningen er der tilkoblet en 1600 liters akkumuleringstank.

En fleksibel og driftssikker varmeløsning der tilpasses husstandens individuelle behov

Da den gamle varmeløsning skulle udskiftes, valgte kunden ETA Twin løsningen, fordi ETA Twin er konstrueret med automatisk omstilling fra brænde til træpiller, når der ikke er mere brænde i brændekedlen.

Til varmeløsningen benyttes der primært brænde som brændsel, da ejeren har nem og billig tilgang til brændet. ETA Twin giver beboerne sikkerhed for, at der altid er opvarmning i boligen, også hvis der ikke er nogen hjemme til at fylde brænde på fyret.

Når brændet er udbrændt, vil kedlen nemlig automatisk begynde at fyre med træpiller. Når kedellågerne i brændefyret åbnes, og der igen fyldes brænde i brændekedlen, vil fyret automatisk koble pilledriften fra.

Påfyldning af brænde sker manuelt, og det 150 liters store brandkammer skal typisk fyldes 1 gang i døgnet, alt efter varmebehovet. Brændet bliver opbevaret i klassiske brændestakke, mens de har bygget et pillelager med plads til 1000 kg træpiller.

Lageret fyldes manuelt med 15 og 25 kg poser. Pillelageret er placeret i et separat rum uden for kedelrummet.

En effektiv varmeløsning der giver stor besparelse

Da ETA Twin kedlerne er designet med automatisk genkendelse og tilpasning til brændselstypen, opnås den optimale varme fra både brænde og træpiller.

I forhold til den gamle varmeløsning, opnår beboerne en årlig besparelse på omkring 50 %. Penge, der i hele varmeløsningens forventede levetid på 20-25 år, kan kanaliseres ind i andre formål på ejendommen.  

Galleri

Kontakt vores tekniske konsulenter