ETA 500 kW Hackgut VR i Holbæk Sportsby

Grøn effektiv varmeløsning til Holbæk Sportsby - Installation af 2 stk. 500 kW ETA Hack VR kedler til opvarmning af Holbæk Sportsby


Holbæk Sportsby er Holbæk kommunes nye kulturelle og sportslige samlingspunkt. Det store svømme-, idræts- og sundhedscenter skal i fremtiden inspirere borgerne i Holbæk til nye og alternative måder at være sammen på – både på et sportsligt og socialt niveau. Derfor skal rammerne omkring aktiviteterne være i orden.

Et af de vigtige elementer er varmeløsningen, der sørger for varme til alle sportsbyens mange haller, svømmehaller, fitnesscentre og de øvrige bygninger. De har derfor valgt en stabil, effektiv og økonomisk varmeløsning fra ETA, hvor to store 500 kW ETA HACK VR kedler skal opvarme hele sportsbyen.

Som fyringsmateriale benyttes der udelukkende flis, men ETA HACK kedlerne er så fleksible, at der kan benyttes alle former for biologisk brændsel, som f.eks. træpiller, træsmuld og savsmuld. For at opnå optimal udnyttelse af varmen, er der tilknyttet fire 5.000 liters akkumuleringstanke. Vi har sammen med Thy VVS projekteret og installeret det store anlæg i tæt samarbejde med EMCH, der er projektansvarlig på Holbæk Sportsby.

Specialopført kedelcentral giver optimal adgang til kedlerne og lagersiloen​​​​​​​

For at få optimal udnyttelse af varmeløsningen har de, i opførelsen af Holbæk Sportsby, opført en specielt tilrettet kedelcentral. Det betyder, at varmeløsningen passer perfekt til bygningen og giver nem adgang til opfyldning af den enorme lagersilo med plads til hele 2000 m3 brændsel.

Siloens størrelse og kedlernes fleksibilitet, betyder, at virksomheden kan købe meget store partier brændsel ind ad gangen. Varmeløsningen er installeret således, at der er nem adgang til det store lager, så det nemt og effektivt kan fyldes direkte fra en lastbil.

Siloen er designet med 2 automatiske udmadere, der trækker brændslen rundt, således at der altid er brændsel ved sneglene, der transporterer brændslet fra siloen til de 2 ETA HACK kedler.

Forberedt til en tredje kedel

For at være på forkant med udviklingen og behovet for yderlige varme, er både kedelcentralen og varmeløsningen konstrueret således, at der allerede nu er taget højde for tilføjelsen af en ekstra ETA HACK kedel og en ekstra udmader, der er planlagt til 2019.

 

Kontakt vores tekniske konsulenter