ETA 50 kW PE-K fliskedel

En privat bolig i Højer

Efter at have stået tom i over 2 år siden lukningen i 2011, blev det tyske mindretals skole i Højer ved Tønder solgt til en tidligere elev, der udnyttede den gamle skole til beboelse.

Vi har i forbindelse med ombygningen, i samarbejde med Beck og Ballum VVS, projekteret og installeret en ny specialdesignet varmeløsning med en 50 kW ETA PE-K kedel til træpiller og en 1000 liters akkumuleringstank.

En effektiv fleksibel varmeløsning

Varmeløsningen er installeret i skolens kælder, hvor der er rigeligt med plads til både 50 kW kedlen, mellembeholderen til brændslen og akkumuleringstanken.

Træpillerne til fyring bliver opbevaret i en lagersilo med en kapacitet på 6 tons der kan nemt og effektivt fyldes ved indblæsning direkte fra en tankvogn.

Lagersiloen er placeret uden for kælderen. Herfra fodrer pillelageret kedlen gennem 25 meter lange sugeslanger. Den store slangelængde, 25 meter er den maksimalt tilrådelige slangelængde, giver stor mulighed for unikke kundetilpassede løsninger, da pillelageret kan placeres, hvor det giver de bedste adgangsforhold for påfyldning.

En effektiv træpilleløsning der giver stor besparelse

Man har man valgt en ETA varmeløsning, hvor der udelukkende fyres med træpiller. Træpiller er en af de mest effektive former for brændsel, og giver den højeste virkningsgrad. ETA PE-K kedlerne er designet med automatisk genkendelse og tilpasning til brændselstypen, hvorfor der opnås den optimale virkningsgrad fra træpillerne.

Med den nye varmeløsning opnås der en besparelse på omkring 50 % i forhold til tidligere, hvor skolen var opvarmet med olie.

Det er en besparelse, der betyder, at investeringen i kedlen hurtigt tjenes hjem og man har derefter billig varme i resten af kedlens 20 – 25 årige forventede levetid.

Galleri

Kontakt vores tekniske konsulenter