ETA 200 kW Hackgut på Halstedhus Efterskole

Installation af en specialdesignet 200 kW ETA Hackgut varmeløsning

På Halstedhus Efterskole har vi, i samarbejde med Vagns VVS, projekteret og installeret en ny specialdesignet varmeløsning, der tager hensyn til og lever op til de specielle logistiske krav, der stilles på efterskolen.

Halstedhus Efterskole er overordnet opdelt i to separate afdelinger, der ligger i hver sin bygning. Bygningerne er placeret med over 600 meters afstand. Derfor var den optimale løsning ikke ét, men to anlæg.

Vi har derfor installeret 2 separate containerløsninger, der hver især består af en ETA Hackgut 200 kW kedel og 2 stk. 2000 liters akkumuleringstanke.

En effektiv containerløsning med en ETA Hackgut 200 kW kedel

Hver containerløsning består af en 40 fods container og en 20 fods container. I 20 fods containeren er selve ETA Hackgut 200 kW kedlen, mellembeholderen til brændslen og en akkumuleringstank installeret, mens 40 fods containeren indeholder den anden akkumuleringstank samtidig med, at den fungerer som lager for brændslen. Lageret kan nemt og effektivt fyldes ved indblæsning direkte fra en tankvogn.

På Halstedhus Efterskole har de valgt at benytte pillesmuld som brændsel. Pillesmuld er et økonomisk meget attraktivt produkt, da det er et restprodukt, der forekommer i produktionen af træpiller. Typisk giver pillesmuld ikke samme effekt som piller, men ETA Hackgut kedlerne er designet med automatisk genkendelse af brændslet, der betyder, at kedlen tilpasser sig optimalt til brændselstypen.

På Halstedhus Efterskole har de ydermere valgt at male gavle og tage på containerne sorte, og at beklæde siderne med cedertræ, således at containerne passer bedre ind i landskabet.

Kontakt vores tekniske konsulenter