ETA 200 kW Hackgut på Gunslevholm Idrætsefterskole

En unik ETA varmeløsning på Gunslevholm Idrætsefterskole på Falster

På Gunslevholm Idrætsefterskole har vi, i samarbejde med Vagns VVS, projekteret og installeret en helt ny specialdesignet varmeløsning, der tager hensyn til og lever op til de specielle designmæssige krav, der stilles på efterskolen.

Da efterskolen ikke havde nogle tilgængelige lokaler og ingen planer om at bygge nyt, var det en udfordring at skabe en varmeløsning, der både passede æstetisk til skolen og samtidig kunne opvarme hele skolens 7.500 m2 store areal.

4 containere blev svejset sammen til én unik løsning

Vi valgte at specialfremstille en containerløsning, hvor vi svejsede fire 20 fods containere sammen til én samlet kedelcentral. I to af containerne skabte vi et kedelrum med 2 stk. 200 kW ETA Hackgut fliskedler samt tre 2000 liters akkumuleringstanke. De to resterende containere blev omdannet til ét stort lagerrum med plads til hele 48 tons træpiller. Lageret kan nemt og effektivt fyldes ved indblæsning direkte fra en tankvogn.

Efterskolen havde valgt, at kedelcentralen skulle placeres i umiddelbar nærhed af skolens idrætshal. Idrætshallen er beklædt med gråsorte bølgeplader. Heldigvis er containerløsningen meget fleksibel, så vi kunne nemt skabe en elegant facade ved også at beklæde containerne med gråsorte bølgeplader og derigennem skabe en helt unik løsning, der passer 100 % ind i omgivelserne på Gunslevholm Efterskole.

En effektiv træpilleløsning betyder stor økonomisk gevinst og høj driftsikkerhed

På Gunslevholm Idrætsskole har de valgt en varmeløsning, hvor der udelukkende fyres med træpiller. Træpiller er den type brændsel, der giver den højeste virkningsgrad. Ydermere er ETA Hackgut kedlerne designet med automatisk brændselsgenkendelse og optimal tilpasning til brændselstypen.

Med den nye varmeløsning opnår efterskolen en årlig besparelse på omkring 50 % eller ca. 400.000 kroner i forhold til den tidligere varmeløsning.

Det er en betydelig besparelse, der betyder, at investeringen i varmeløsningen hurtigt tjenes hjem, og herefter kan skolen, i resten af fliskedlens forventede 20 – 25-årige levetid, kanalisere besparelsen ind i andre projekter til gavn for elever og lærere.

Kontakt vores tekniske konsulenter