ETA 70 kW PE-K fliskedel

70 kW ETA PE-K container varmeløsning ved Femern Bælt

I en gammel gård i Rødby på Lolland har Femern A/S, virksomheden der står for projektering og etablering af Femernforbindelsen, etableret deres kontorer. Vi har i samarbejde med Vagns VVS, projekteret og installeret en ny specialdesignet 40 fods container varmeløsning med en 70 kW ETA PE-K kedel til træpiller og en 1500 liters akkumuleringstank.

En fleksibel flytbar varmeløsning

Containerløsningen består af en 40 fods container hvor ETA PE-K 70 kW kedlen, mellembeholderen til brændslen og akkumuleringstanken er installeret i den ene halvdel, mens den anden halvdel er udnyttet til pillelager. Lageret, der har en kapacitet på 22 tons, kan nemt og effektivt fyldes ved indblæsning direkte fra en tankvogn.

Løsningen er bl.a. valgt, fordi det er en fleksibel løsning, der skal benyttes indtil byggeriet af broen påbegyndes. På det tidspunkt vil der blive etableret en såkaldt containerby, hvor administration og bygningsarbejdere skal have deres daglige gang. På det tidspunkt vil der opstå et behov for en langt større varmeløsning. 70 kW varmeløsningen kan på det tidspunkt nemt sælges og flyttes og genbruges.

Effektiv træpilleløsning der giver stor besparelse

Hos Femern A/S har de valgt en ETA varmeløsning, hvor der udelukkende fyres med træpiller. Træpiller er en af de mest effektive former for brændsel, og da ETA PE-K kedlerne er designet med automatisk genkendelse og tilpasning til brændselstypen, opnås den optimale varme fra træpillerne.

Med den nye varmeløsning opnås der en besparelse på omkring 50 % i forhold til tidligere, hvor kontorbygningen var opvarmet med olie. Det er penge, der kan benyttes til andre formål i organisationen i kedlens forventede 20 – 25 årige levetid.

Kontakt vores tekniske konsulenter