200 kW ETA Hackgut varmeløsning på en privat landejendom i Broby

En privat landejendom - Installation af en 200 kW ETA Hackgut varmeløsning

I en privat landejendom i Broby på Fyn har vi i tæt samarbejde med Højfyns Smeden projekteret og installeret en effektiv og fremtidssikret varmeløsning med en ETA 200 kW Hackgut fliskedel.

Til systemet er tilkoblet 2 stk. 2200 liters akkumuleringstanke, der opsamler den overskudsvarme som kedlen danner.

Flis – et effektivt produkt

På landejendommen har kunden valgt at benytte flis som brændsel, da de har stor adgang til billig flis. Typisk giver flis ikke helt den samme effekt som piller, men ETA Hackgut kedlerne er designet med automatisk genkendelse af brændslet, der betyder, at kedlen tilpasser sig brændslet og får den optimale effekt af brændselstypen.

Ved at skifte fra fyring med olie til fyring med flis, opnås der en årlig besparelse på omkring 50 %. Penge, der i varmeløsningens forventede levetid på 20-25 år, kan kanaliseres ind i andre formål på ejendommen.

Speciel tilrettet bygning giver optimal adgang til kedlen og lagersiloen

Varmeløsningen er installeret i en specielt tilrettet eksisterende bygning. Det betyder, at systemet passer perfekt til bygningen og giver nem adgang til opfyldning af siloen med en traktor med frontlæsser.

Siloen er designet med en automatisk udmader, der trækker flisen rundt, således at der altid er flis ved sneglen, der transporterer flisen fra siloen til kedlen.

Galleri

Kontakt vores tekniske konsulenter