Akkumuleringstanke, ekspansionsbeholdere eller varmtvandsbeholdere

Beholdere og tanke til varmeanlæg

Til ethvert komplet og velfungerende varmeanlæg skal der være tilsluttet beholdere og tanke for at få den mest optimale udnyttelse af varmen. For at føre varmen videre fra varmekilden, f.eks. pillefyret, brændekedlen eller solvarmen, tilkobles ekspansionsbeholder (altid nødvendigt), akkumuleringstank og varmtvandsbeholdere.

Kontakt vores tekniske konsulenter