Ecoblock Graesarmering900x900px 2

Ecoraster gräsarmering

Ecoraster bidrar till en effektiv, permeabel och naturlig dränering

Ecoraster gräsarmering är en miljövänlig och hållbar produkt som ger en permeabel yta som går att beträda. Samtidigt får du gräsets gröna frodighet och förmåga till att fördröja och dränera regnvatten. Gräsarmeringen kombinerar således traditionell effektiv permeabel beläggning med gräsets gröna uttryck.

När du installerar gräsarmering med Ecoraster reducerar du behovet för andra dränerings- eller avvattningsinstallationer, då regnvattnet snabbt och effektivt återförs till naturen utan att belasta avloppssystemen.

Trycket på de lokala avloppssystemen minskas och den organiska gräsarmeringen hjälper till att skapa bättre luft i städerna, samtidigt som den höga avdunstningen av regnvattnet kyler stadsluften och minimerar uppvärmningen av staden.

Vad är gräsarmering?

Gräsarmering är ett miljövänligt permeabelt jordarmerings- och beläggningssystem för förstärkning av befästa områden som uppfart, parkeringsplatser och tillfartsvägar.

Gräsarmering förhindrar sporbildning, hål- och oregelbundenhet i vägar, möjliggör effektiv dagvattenhantering samtidigt som gräsarmeringen skapar en grön miljö som är lätt att underhålla.

  • Ecoblock Graesarmering900x900px 3

    Ecoraster tillverkas av 100 % återvunnet LDPE (Lågdensitetspolyeten) från en produktion som drivs enbart med biogas och vindkraftverk. Detta är ett 100 % miljömässigt neutralt och återvinningsbart material som är flexibelt och samtidigt kan motstå höga belastningar och svår frost utan att brista. Detta är inte fallet med block av HDPE och PVC som ofta spricker vid kombinationen av extrem kyla och belastning. Denna produktion innebär att Ecoraster är en CO2 -neutral produkt.

    Byggros har arbetat med Ecoraster-blocken i över 20 år, och vi ger 20 års produktgaranti.

    Ecorasters användningsområden

    Gräsförstärkning används främst på platser där du önskar gröna ytor som samtidigt ska kunna användas för trafik. Eftersom gräsarmering motverkar slitage, fraser, väghål och ojämnheter, är Ecoraster gräsarmering perfekt för parkeringsplatser, brandvägar, bostadsområden, rabatter och idrottsområden.

 

Ecoraster har märkts som godkänd av Bygggvarubedömningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag