Silver Cell

Skapa goda förhållanden för stadens träd med Silva Cell 2 rotceller

Underlätta för träden att växa och frodas

När man skapar nya urbana stadsrum är träd ett viktigt inslag eftersom de bidrar till att påverka både den naturliga miljön och den sociala miljön. Träden hjälper till att skapa lokala samlingspunkter, och samtidigt har de en stor inverkan på koldioxid, vattenavlopp, luftfuktighet och temperatur.

Plantering av träd i staden är ofta förknippat med stora kostnader och utmaningar. Därför är det mycket viktigt att säkerställa att trädet får optimala tillväxtförhållanden från början.

Jordstrukturen ger rotsystemet goda förutsättningar att utvecklas och absorbera vatten

Silva Cells rotvänliga stödlagersystem säkerställer en jordstruktur som ger trädets rotsystem de bästa förutsättningarna för att utvecklas och absorbera det dagliga behovet av vatten ‒ även på platser med tung trafikbelastning.

Effektiva rotceller för dagvattenhantering

En av tidens stora utmaningar i städerna är den stora mängden regnvatten som måste avledas. I dag hanterar man normalt nederbörden genom att etablera stora regnvattensmagasin som ska försena regnvattnet innan det leds ut i avloppsnätet.

Genom att väga in stadens trädplantering i hanteringen av regnvattnet får man både bättre tillväxtförhållanden för träden och mindre belastning på avloppsnätet.

Ett beprövat och effektivt växtbäddssystem som utnyttjar nederbörden och inte bara skickar det vidare till avloppet

Det beprövade Silva Cell-systemet hjälper till att hantera stadens regnvatten, så det bidrar positivt till växttillväxten i stället för att belasta stadens avloppssystem. Rotkassetterna gör det också möjligt att använda beläggningar nära trädet.

Genom att använda Silva Cell 2 i planteringshålet kan växtgropens tillväxtmedium hantera stora mängder nederbörd, både under kvarhållning och lagring. På samma sätt bidrar trädens förångning med att hantera en större mängd nederbörd.

En av utmaningarna när man etablerar träd i moderna städer är att utrymmet ofta begränsar sig till planteringshålet på grund av stadens andra installationer, de stora mängderna stabilgrus och en komprimerad jordstruktur samt armerade ytor.

Dessa element och faktorer hotar trädets vattentillförsel samtidigt som de ger en dålig dränering av regnvatten.

Gott om plats för försörjningsledningar och problemfritt underhåll

Med rotcellsystemet Silva Cell 2 finns det utrymme att integrera försörjningsledningar i systemet. Det minimerar risken för att trädets rötter förstör installationerna eftersom man fyller på med ett rotvänligt tillväxtmedium.

Cellerna är inte anslutna, så det är lätt att komma åt underjordiska installationer vid senare underhållsarbete.

  • Silva Cell 2 1 900X900px

    Silva Cells rotceller är enkla att hantera. Systemet består av flera komponenter som etableras kontinuerligt med uppbyggnad av växtlager, rotbarriär och stödlager.

    Cellerna fylls med en maskin och du kommer åt mellan cellerna så att tillväxtmediet kan komprimeras. Det förhindrar sättningar när jorden blir våt och därför behövs ingen påfyllning.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag