Bgreen It Living Wall

Gröna växtväggar

Gröna växtväggar bidrar till levande städer

På grund av de senaste årens stora fokus på hållbarhet o CO2-neutralitet har gröna fasader fått stor betydelse inom fastighetsbranschen. Städerna saknar ofta grönområden på grund av utrymmesbrist och därmed har gröna växtväggar en viktig roll att spela.

BGreen-it Living Wall är ett speciellt utvecklat modulsystem som består av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstenbaserad substratjord. Det går enkelt och snabbt att installera dem, antingen direkt på murverket eller på ett lämpligt rälssystem.

Med BGreen-it gröna utomhusväxtväggar kan du använda det redan existerande utrymmet som finns på fasader i våra urbana miljöer. Gröna väggar fungerar som  ett vackert, grönt blickfång och som ett naturligt och hållbart LAR-element som absorberar och utnyttjar regnvatten för naturlig bevattning till växter och blommor på väggen. Det är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en sundare, grönare och mer inspirerande stadsmiljö.

Våra experter hjälper dig att bygga spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna väggar

Vårt team av experter med specialkunskap inom gröna växtväggar och gröna tak kan skapa vackra, effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla tänkbara byggnader och arkitektoniska utmaningar. Vi är alltid redo att vägleda dig genom hela processen – från ritbordet till färdigt projekt.

 

​​​​​​​Ett revolutionerande bevattningssystem

BGreen-it Living Wall har ett unikt revolutionerande bevattningssystem, där gravitationen sköter vattenfördelningen. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna är fyllda så fördelar sig vattnet från rad till rad tills att det når modulen längst ner.  

Modulerna rymmer 45 liter vatten per kvadratmeter vilket innebär att den gröna väggen klarar att vara utan vattentillförsel i minst 14 dagar. Växterna och substratjorden kommer alltid att vara precis lika fuktiga som om de existerade i vanlig terräng och följer därmed den naturliga cykeln. Det innebär att det inte uppstår barrotsfrost och växterna klarar sig på vintern.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag