Groenne Taghaver 900X900

BGreen-it Ytarmering

Praktiska och snygga lösningar som skapar ett tak för härlig samvaro

En takterrass eller takträdgård gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett praktiskt uterum i direkt förbindelse till byggnaden. Här kan rekreationsmöjligheter skapas som motsvarar de som finns på marknivå. När det handlar om intensiva tak kan rekreation med armerade ytor kombineras med planterade områden. Detta kan utföras på flera sätt.

Planering av ytarmerade områden på två vis

Ytarmerade områden utförs antingen med distansfötter som står direkt på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak), eller också läggs en dräneringsmatta ut på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak) och ovanpå detta läggs ett lager bergkross med ytarmering.

En intensiv takträdgård etableras normalt på ett omvänt tak där isoleringen är placerad ovanpå det vattentäta membranet och skyddar detta. Detta kräver extra uppmärksamhet och fokus på korrekt dränering.

Etablering på distansfötter på omvänt tak

Vid etablering på distansfötter på ett omvänt tak sker dränering obehindrat ovanpå isoleringsskiktet mellan distansfötterna. För att säkerställa att nersipprande vatten i isoleringen även dräneras läggs en dräneringsmatta mellan det vattentäta membranet och isoleringsskiktet, om detta inte är en dräneringsisolering som till exempel Pordrän.

BGreen-it Sedum FAQ

Få svar på de vanligaste frågorna gällande BGreen-it gröna tak.

1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

Vegetationen på ett BGreen-it grönt tak ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. Det gröna taket kräver därmed minimalt underhåll eftersom vegetationen består av extremt torktåliga och motståndskraftiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad.

2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

Det beror mycket på omgivningen och planteringsmetod. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.


3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

Huvudblomstringstiden för den klassiska sedumtillväxten är från april till juli.  Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är i vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert både före och efter blomningsperioden.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här