Sedum900x900px8

BGreen-it Sedum 100/150

Ett komplett system för gröna tak med klimatfrämjande egenskaper

Systemet är ett flerskiktssystem som innehåller en vattenhållande skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarplattor, filterduk samt ett mineralbaserat jordsubstrat för torktåliga växter. BGreen-it Sedum 100/150 används som grönt tak på byggnader med tak som har en lutning på max. 10o. Lösningen används när du önskar ett frodigt och variationsrikt grönt tak med stor biodiversitet som blommar i olika färger under säsong.

Med ett jordsubstratlager på 10 cm ger BGreen-it Sedum möjlighet för att ge det gröna taket ett extra frodigt utseende som samtidigt ökar den biologiska mångfalden och upptar över 50 % av den årliga nederbörden. Till och med under torra perioder kommer taket att vara grönt och frodigt.

Ett BGreen-it sedumtak förbättrar byggnadens klimategenskaper, vattenretention och ökar membranets livslängd. Dessutom skapar det gröna taket utrymme för naturen i städerna och ökar byggnadens estetiska värde. Det gröna taket är inte lämpligt att vistas på men tål belastning under underhållsarbete.

 

Fördelar med ett BGreen-it sedumtak 100/150

 • Medellätt konstruktion
 • Varierat uttryck
 • Möjlighet för sedumplantor kombinerat med gräs och örter
 • God vattenretention
 • Biologisk mångfald
 • Växtgaranti vid korrekt underhåll

Brandklassat till klass BROOF (t2)

Underhåll av det gröna taket

 

Uppbyggnad

 • ​​​​​​​30 mm BG Sedummatta eller BG Sedumpluggar
 • 40 - 70 mm SEM jordsubstrat  
 • 150 g VLF150 filterduk
 • 25 mm dränering- och vattenreservoar, Diadrain 25H
 • 300 g skyddsduk, VLU300
 • Vatten- och rothämmande membran av rotspärrande tätskikt eller vanligt tätskikt + LDPE 0,4 mm rotspärrsfolie

 

Teknisk data

 • Vikt, vattenmättat ca. 100-150 kg/m​²

 • Systemtjocklek från 95 mm - 135 mm

 • Vattenretention av årsnederbörd ca. 60 %

 • Max. vattenabsortion ca. 40-55 l/m²

 • Dräneringskoefficient (på en 10 års period) 0,33 φ

 

BGreen-it Sedum FAQ

Få svar på de vanligaste frågorna om BGreen-it Sedumtak här.

1. Behöver vegetationen vattnas och/eller klippas?

Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. BGreen-it sedumtaket kräver därför minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och motståndskraftiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Under långvariga torrperioder är dock bevattning nödvändig på grund av takets mycket tunna struktur.

2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

Hur lång tid det tar att etablera vegetationen på ett BGreen-it grönt tak beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat strax efter utläggning medan sedumspiror eller sedumpluggar tar det vanligtvis två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

Huvudblomstringstiden för klassisk sedumtillväxt är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna består av vita, gula, rosa, röda och blå nyanser, men taket är vackert både före och efter blomningsperioden.

 

Se vårt informationsmaterialNyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här