Groenne Taghaver 900X900

BGreen-it Takträdgård

Takträdgårdar skapar en trivsam boendemiljö

Takträdgårdar ger stora möjligheter för anläggning av vackra och grönskande ytor på tak och bjälklag. På takträdgårdar är den intensiva takvegetationen lämplig att beträdas aktivt. BGreen-it systemet erbjuder en mängd designalternativ där växtligheten kan kombineras med trädgårdsinredning och andra trädgårdselement som till exempel gräs, perenner, buskar, träd och mycket mer.

Takträdgården ger ett varierat uttryck och det intensiva taksystemet gör det möjligt att bygga takträdgården eller takterrassen som en traditionell trädgård på terrängnivå.

Fördelar med BGreen-it Takträdgårdar

  • Ökar fastighetens värde rent praktiskt och ekonomiskt
  • En mängd designmöjligheter
  • Låga investeringskostnader
  • Ideal teknisk lösning
  • Förbättradvattenhantering eftersom taken absorberar regnvatten och avlastar avloppssystemen
  • Skyddar membran på omvända tak

 

Teknisk data for BGreen-it takträdgårdar

Vikt, vattenmättat från 350 - 1300 kg/m², beroende på tjocklek på jordlager
Material, dränerings- och vattenreservoar HIPS återvunnen plast
Systemtjocklek 300 - 1000 mm
Vattenretention av årlig nederbörd Upp till 90 %
Vattenretention i dränering- och vattenreservoar 19,59 liter vatten/m²
Max. vattenabsorption 150 - 440 l/m2
Rothämmande membran Rotfast tätskikt eller rotspärrsfolie

 

Gröna tak har många användningsområden

Ett intensivt grönt tak gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden, där det kan skapas möjligheter motsvarande områden på marknivå.

Gröna takträdgårdar är en enkel och smidig lösning till att skapa gröna miljöer i tätbebyggda områden. Ofta används byggnadens tak till takterrasser, lekplatser eller prydnadsträdgårdar med gräs, perenner och gångbanor.

Utnyttjande av takarealer till att etablera en takträdgård kommer att ge byggnaden en stor värdeökning då den ökar husets aktiva areal.

Här kan du ladda ner en underhållsplan för BGreen-it Takträdgårdar

 

BGreen-it Sedum FAQ

Få svar på de vanligaste frågorna om BGreen-it Sedumtak.

1. Behöver vegetationen vattnas och/eller klippas?

Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. BGreen-it sedumtaket kräver därför minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och motståndskraftiga perenner. De växer och frodas även under tuffare villkor. Under långvariga torrperioder är dock bevattning nödvändig på grund av takets mycket tunna struktur.

2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

Hur länge vegetationen på ett BGreen-it grönt tak är etablerat beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Vid valet av sedummattor uppnås ett färdigt resultat strax efter utläggning. Om du väljer sedumspiror eller sedumpluggar tar det vanligtvis två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

Den huvudsakliga blomningsperioden för klassisk sedumtillväxt är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert före och efter blomningsperioden.

Nyfiken på att veta mer? Ta del av våra referensprojekt kring gröna tak här