Bgreen It Sedumbakker 900X900px 5

Multicote Gödning för gröna tak

Ge växterna sol, vatten och näring

Gröna tak har ofta karga förhållanden då jorddjupet och tjockleken är minimalt. Växterna och annan vegetation är då i behov av näringstillförsel.       

Multicote är långtidsverkande gödning som avger näring i 4-6 månader. De små, orange kornen ger näring vid en viss dygnstemperatur. Vid kallare temperatur kapslas näringen in vilket innebär att det inget blir något näringsläckage. Taket/ytan gödslas i samband med etableringen och sedan en gång per år under etableringstiden, vilken är på cirka 2-3 år. Kommande år gödslas ytan efter behov. I vissa fall krävs gödsling varje år och ibland räcker vart tredje år.

Fördelar med Multicote gödning för gröna tak

  • Kontinuerlig frisättning av näringsämnen till rotzonen under tillväxtperioden
  • Minimerade gödningsförluster genom utlakning som bidrar till att följa miljöföreskrifterna
  • Minskade appliceringsmängder
  • Gödningen är ej beroende av bevattning
  • Optimerad näring i en enda enkel applikation
  • Ingen förorening av grundvatten

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag