Rdlkantprofil900x900

Kantprofiler av metall, plast och betong

Kantprofiler håller växtligheten på gröna tak i schack

KLS och KLB kantlisterna är tillverkade i rostfritt stål eller aluminium, och används på gröna tak till inramning av sedumbackar och traditionell vegetation på gröna tak. Beroende på hur kantlisterna monteras på det gröna taket, ger de en 6, 7,5 eller 9 cm hög kant eller separation. Kantlisterna är designade så att de inbyggda slitsarna säkrar en ohindrad dränering genom kantlisten.

KLS kantlist är en teleskopmodell. Det ger en mycket flexibel kantlist som kan anpassas från 200 cm till 380 cm efter behov.

Kantlisterna hålls på plats på det gröna taket genom ballasten från jordsubstratet och vegetationen som är installerad på det gröna taket.

 

 

Fördelar

 • Kräver ingen speciell förankring
 • Snabb installation
 • Hindrar inte dräneringen
 • Slitstark och hållbar

Användning

KLS kantlister används främst som lister på gröna tak, men kantlisterna kan också användas som separering och hölje till olika material på det gröna taket. De ger också stöd för särskilt exponerade hörn.

I videon visas kantprofilernas många möjligheter och fördelar.

BW kantprofiler

BW-kantprofiler i betong är lämpliga för intensiva planteringar, där det förekommer stora lastreserver på takytan. BW-Kantprofiler är viktiga för att forma takterrasser som kan utsättas för hög belastning, då det kan förväntas ett högt sidotryck från vegetationens yta.

Fördelar med BW kantprofiler

 • Levereras i olika mått och ska byggas i en grusbeläggning
 • Varaktig stabilitet
 • Lokal betonggjutning är ej nödvändig
 • Snabb installation
 • Lång hållbarhet

Så installerar du BW kantprofilerna

För att säkra vattendränering läggs först en bädd av mineraliskt stenmaterial med en tjocklek på minst 5 cm. Dräneringslagret utjämnas och komprimeras och därefter kan kanterna installeras. I vårt sortiment har vi även hörnelement för 90 graders hörn. Hörnelementen kan emellertid också skäras till av delar på installationsplatsen.

 

RDL och RDA kantprofiler

RDL och RDA kantlister används till avgränsning till växtbäddar, till separation av gång- eller terrassbeläggningar eller utformning av nivåskillnader. Kantprofilerna används också som avslut på gröna tak, där taket ej har lister.

RDL och RDA kantlister är prefabricerade stödelement som är tillverkade av återvunnen plast. Kantlistlösningen i plast är utvecklad med hörn- och vinkelprofiler, vilket ger en mängd utföringsalternativ. RDL och RDA anger profilprofilens kantprofil och finns i standardhöjder på 12 och 19 cm, men kan också levereras i andra höjder på begäran.

Installation av RDL och RDA kantprofiler

​​​​​​​Kantprofilerna placeras direkt ovanpå takmembranet och dräneringsplattorna och skruvas ihop med medföljande rostfria skruvar. Aluminiumprofilen är placerad på toppen som förskjuts över stödkanterna för att stabilisera. Ballasten från lagbyggnaden säkerställer att profilerna är stabila och inte förskjuts.

 

Fördelar med kantprofilerna

 • Betonggjutning på installationsplats är ej nödvändig
 • Stabil metallprofil förstärker anslutningen
 • Snabb installation
 • Yttersidan är försedd med ett fint rutmönster, men kan täckas med praktiskt taget vilket material som helst - trä, metall, gips eller lackering
 • Brottsäkert och lätt att tillpassa med en såg
 • Hållbara över lång tid
 • Försedd med en aluminiumprofil i toppen, som kan förskjutas över stödkanten

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag