Bgreen It Sedumbakker (15)

Inspektionsboxar för gröna tak

Professionell inspektion och underhåll av avlopp på gröna tak

Inspektionsboxar säkrar en professionell placering, hantering och rengöring av takets avlopp. Produkterna kan om nödvändigt också användas till installation av bevattningsanläggning. Med ett 10 cm högt påbyggnadselement kan produkten anpassas till uppbyggnadshöjden.

Takavlopp och växtområden ska placeras så långt ifrån varandra som möjligt. Om takutlopp trots allt behöver placeras i planterade områden så ska inspektionsboxarna installeras så att inspektion kan utföras obehindrat. Det ska inte heller finnas risk för att plantor växer in i utloppet.

Fördelar med inspektionsboxar

  • Lämplig för vanliga dräneringsbrunnar
  • Stöttålig och UV-resistent
  • Kan användas till olika dräneringssystem och lämpar sig även för tillslutning av dräneringsrör
  • Täckplattan tål att beträdas och kan låsas
  • Säkrar dränering av ytvatten genom ett stålgaller
  • Förhindrar solinstrålning i brunnen

 

Hydrotekniska inspektionsboxar till gröna tak
KSE inspektionsboxar till gröna tak

KSE inspektionsboxar

Kvadratiska inspektionsboxar till Diadem gröna taksystem

De kvadratiska KSE inspektionsboxarna säkerställer en driftsäker avvattning av extensiva gröna tak och ger lätt åtgång till inspektion och rengöring av utloppet. Beslaget på inspektionsboxen är låsbar. KSE boxarna kan framställas i olika höjder upp till 30 cm.

KSR Inspektionsboxar

Runda KSR inspektionsboxar BGreen-it gröna taksystem

De runda KSR-inspektionsaxlarna garanterar obegränsad dränering, kontroll av utloppet och enkel rengöring på intensiva planteringar med hög hållfasthet. Boxarna är också lämpliga vid installation av bevattningssystem. Med ett 10 cm högt monteringselement kan inspektionsboxarna enkelt anpassas till substrathöjden. KSR-inspektionsboxar har en större dimension än den kvadratiska inspektionsboxen och en höjd av minst 30 cm.

Installation av inspektionsboxar

Inspektionsboxen installeras över utloppsbrunnar framför eventuellt nödavlopp. Vid plana dräneringssystem placeras boxen på dräneringsplattor och ytterligare montering är inte nödvändig. För att hålla vegetation borta från inspektionsboxen ska en stenkant placeras runt boxen. Filterduken ska inte lämnas öppen vid sidorna, eftersom det kan leda till vattenansamlingar under regnperioden.

KSR inspektionsbox till gröna tak
TGS inspektionsboxar till gröna tak

TGS inspektionsboxar

Stabila inspektionsboxar till BGreen-it gröna tak

TGS är extremt stabila inspektionsboxar med förstärkt PP-kabinett. TGS-serien kan användas till områden med lätt eller tung trafik upp till belastningsklass C250, samt i offentliga takträdgårdar eller i områden där det finns risk för skadegörelse.

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag