Diadrain2

Diadrain Dräneringsplattor

Upptäck fördelarna med Diadrain

DiaDrain er dränerings- och vattenreservoarplattor som tål hög belastning och används till avvattning och magasinering av regnvatten under det gröna takets vegetation.

Dräneringsplattorna är framställda av återvunnen polystyren och är profilerade på bägge sidor. DiaDrains primära funktion är att dränera överflödigt regnvatten till utloppet, men den säkrar också en effektiv kontinuerlig undervattning och ventilering av vegetationen på det gröna taket.

Fördelar

  • Enkel installation
  • Lättviktsmaterial
  • God belastningskapacitet
  • Utmärkt dränering och samtidigt hög vattenmagasinering
  • Kontinuerlig ventilation
  • Stabil form
  • Ekonomiskt gynnsam för lagring och transport

Enkel installation av dräneringsplattorna

Dräneringsplattorna läggs ovanpå en VLU skyddsduk. På plana ytor läggs dräneringsplattorna bredvid varandra utan att överlappa.

På tak med lutning ska dräneringsplattorna dock överlappa varandra med en eller två "toppar". Efter detta ska det läggas ut en VLF filterduk (100-200 g/m2) ovanpå dräneringsplattorna för att undgå utlakning av substratskiktet. Därefter läggs substratet ut och slutligen den önskade vegetationen.

 

VLU - geotextilier

Är termiskt behandlade geotextilier som används som skyddsduk (ej rotresistent) mot mekanisk belastning. Tillbakahåller även vatten i mindre mängder.

Vikt ca: 300 g/m2 / 500g/m2

VHM - vattenhållande duk

Produkten används som vattenhållande och dränerande lager. Det är en vattenhållande duk, utan termisk behandling.

Vikt ca: 1200 g/m2

VLF - filterduk

Duken fungerar som filter mellan växtmedia och dränerande lager. Utöver den höga permeabiliteten är filterduken också avsedd att filtrera fina partiklar från växtmediet och säkra att dessa inte når utloppet. Duken kan även användas som separerande lager.

Vikt: 150-200 g/m2

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag