NCC 900X900px

NCC:s nya huvudkontor fick ett grönt tak

Smarta byggmaterial, levande ytor och miljöcertifierat enligt BREEAM. Byggandet av NCC:s nya huvudkontor i Järva krog är i full gång och även på taket är det växande i fokus. Här har NCC valt att lägga ett sedumtak från Byggros AB. Sedumtaket ger 13 olika arter möjlighet att gro, som ett led i att optimera dagvattenhanteringen.
​​​​

Ett levande tak certifierat enligt BREEAM

NCC är i full gång med att bygga sitt nya huvudkontor med fokus på smarta gröna lösningar. Det nya huvudkontoret finns i en av två huskroppar i Järva krog och första inflytt sker i slutet av 2019. Fastigheterna ska både utnyttja marken bättre samt rymma fler människor. Och det som utmärker projektet är att det är NCC själva som både utvecklar kvarteren och bygger husen, vilka även kommer att certifieras enligt BREEAM med ambitionsnivån Excellent.  

- Planen är att skapa en levande plats­ – mer än bara en arbetsplats. Medan vi på NCC kommer att vara i den större byggnaden, kommer resten att hyras ut externt och det kommer även att finnas handelsytor i markplan. Projektet är dessutom rätt speciellt för att vi jobbar i partnering, det vill säga att vi jobbar i en samverkansentreprenad internt, både som beställare och utförare, berättar David Ohlsson, biträdande projektchef, NCC Building.

Byggros referensprojekt NCC huvudkontor Herrjärva

Bättre dagvattenhantering och nya möjligheter

Efter krav från Solna kommun om att fördröja dagvatten, anläggs sedumtak på de två huskropparna. Det gröna taksystemet kommer från Byggros. Själva lösningen byggs på plats, där man sår i omgångar för att kunna välkomna 13 olika slags arter per kvadratmeter. Peter Larsson, arbetande förman, på Green Landscaping, som lägger sedumtaket, berättar:

- Detta är ett riktigt spännande projekt att vara en del av eftersom vi jobbar med smarta lösningar som dessutom är lätta att hantera, vilket underlättar montaget. Här jobbar vi med en lösjordslösning som har mer substrat än om man jobbar med sedummatta, vilket ger bättre förutsättningar för att fler arter ska trivas. Med ett tredimensionellt tak får man dessutom mycket mer liv.

Fördelarna med att välja ett grönt tak är många. Förutom att det håller tillbaka cirka 70 % av den årliga nederbörden ger det nya möjligheter för flora och fauna, reducerar skadliga partiklar i luften och erbjuder ett rogivande och estetiskt inslag på byggnaden.

- Vi ser en ökad efterfrågan på gröna taklösningar idag, både vad gäller ekologiska och ekonomiska fördelar, men även för att skapa små gröna oaser. Vad gäller just detta projekt är det extra kul att vara en del av ett längre projekt, med goda samarbetspartners, där vi anpassar vår lösning för att få bästa möjliga effekt, säger Lars Risberg, teknisk konsult på Byggros.
​​​​​​​

Anläggningsår: 2018, sista etappen 2020

System: Sedum 100

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag