Sedum Bakke 1182X688

BGreen-it Sedumbackar

Fårevejle - sommarstugan som smälter in i naturen

Stugans ägare i Fårevejle hade länge velat ha ett grönt tak som kunde skydda takmembranet, men som också kunde hjälpa till att hålla stugan sval när solens strålar är starka.På bara en förmiddag blev drömmen till verklighet med BGreen-it Sedumbackar. Med en läggningshastighet av cirka 40 m2 per timme per installatör blev det 150 m2 svagt sluttande taket täckt med sedumbackar på bara några timmar. Förutom att det går mycket snabbt att etablera ett grönt tak med sedumbackar blir det ett minimalt materialspill jämfört med ett klassiskt flerskiktssystem.

Som avslutning mot takrännan svetsades ett KLB kantlist fast på det underliggande takpappet. Detta kan göras både genom traditionell fullsvetsning eller genom en självhäftande remsa takpapp

Anläggningsår: 2016

System: BGreen-it Sedumbackar

Sommarstugan fick ett 150 m² färdigt sedumtak på en förmiddag - Byggros Referensprojekt

Salling Rooftop - Sedumbackar på toppen av Århus byggnader

BG Byggros Salling Rooftop

Salling Rooftop är en ny spektakulär takterrass på toppen av varuhuset Salling i Århus centrum. Takterrassen kan användas av Sallings kunder. Det är ett lugnt rekreationsområde som är byggt som ett stort urbant område med gröna områden med sedumbackar, kaféer och plats för umgänge på toppen av Århus.

I nära samarbete med entreprenören, N. Buus & Co, har BG Byggros konstruerat och levererat DiaDrain dräneringsplattoroch BGreen-it Sedumbackar. DiaDrain-avloppsplattorna fungerar både som dränering och dagvattenhantering.​​​​​​​

Anläggningsår: 2017

System: BGreen-it Sedumbackar

Entreprenör: N. Buus & Co

Østeråparken - ett bostadshus med grön omtanke i Ålborg

Bostadshuset Østeråparken i Ålborg är en spännande etagebyggnad på gränsen mellan stad och park i Ålborg. Byggnaden är en del av stadsförnyelsen i Ålborgs centrala distrikt runt stadens gamla vattenväg Østerå.

Under hela projektet har gröna och hållbara lösningar varit i centrum. Därför har det blivit valt att byggnadens överdel ska täckas med grönt sedumtak med små gröna och gula suckulenter. Det gröna sedumtaket är inte bara en fröjd för ögat, det har även en praktisk funktion då det samlar stora mängder regnvatten.

Byggros har i nära samarbete med Buus Anleggsgartner A / S projekterat och levererat BGreen-it Sedumbackar till projektet.

Anläggningsår: 2018

System: BGreen-it Sedumbackar

Entreprenör: Buus Anlægsgartner A/S​​​​​​​

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag