Taghave (640X480)

BGreen-it SEDUM 100 KG

DR Byen - Cykelförråd med färgglad och lekfull design

I DR Byen pryder nu BGreen-it sedumsystemet cykelskjulens tak som därmed fått ett frodigt och tilltalande utseende. En varierande färgprakt kan nu ses året om från de kringliggande byggnaderna.

I detta projekt är de gröna taken lagda på TRP stålplåt med utlopp i mitten. Det är alltid viktigt att utloppet är görs tillgängligt för inspektion och att det är mörklagt, så att växterna inte ska växa in i utloppet och täppa igen det. Därför är ett traditionellt bladfång omgivet av sten inte en lösning att föredra. Här har man i stället valt en inspektionsbox, vilken ger god dränering och möjliggör inspektion av utloppet. På TRP-plåten rullas en VLU-300 vattenhållande skyddsduk ut. Ovanpå denna läggs DiaDrain 25H dräneringsplattor. Över utloppet görs ett hål i dräneringsplattan ner till inspektionsboxen KSE-06.

Fiberduken VLF-150 läggs ut på dräneringsplattan. Vid inspektionsboxen läggs fiberduken något upp mot sidorna för att jordsubstratet ska hållas borta från utloppet. Ovanpå fiberduken placeras jordsubstratet SEM och slutligen läggs BG Premium sedummattor eller sådd av sedumskott/sedumpluggar ut.

Anläggningsår: 2015

​​​​​​​System: BGreen-it Sedum 100 kg

Lighthouse, Aarhus

Vi skapade exklusiva takträdgårdar och sedumtak med BGreen-it takträdgård och BGreen-it Sedum 100. Fyrbyggnaden i Århus är inredd med lägenheter som ligger några meter från havet. Med BGreen-it Takträdgårds-system har vi upprättat gröna takträdgårdar i marknivå. Trädgården består av gångbanor, perenner och gräs. Dessutom är det etablerat ett omfattande sedumtak. Den är anlagd med BGreen-it Sedum 100 kg sedumpluggar.

​​​​​

 

Anläggningsår: 2011-2013

Kvadratmeter: 6265

System: BGreen-it Takträdgård och BGreen-it Sedum 100 kg

Entreprenör: Buus anlægsgartner

Uppbyggnad: Enkadrain dräneringsmattor är utlagda under 5500 m2 stigar, brandvägar och gräsarealer med makadamuppbyggnad som också är tilltänkt som brandväg. Diadem 350 är lagt under den resterande arealen med växtbädd (765 m²).

Hvorup Boligselskab

Med BGreen-it Sedum blir taket vackert integrerat i stadsmiljön. På ett nytt gemensamt hus i ett bostadsområde i Nørresundby etablerades BGreen-it Sedum gröna tak sedum 100 kg. Sedumen är en varierad mix av gräs, örter och perenner för ett mer livfullt uttryck.

Anläggningsår: 2013

System: BGreen-it Sedum 100

Entreprenör: Gug Anlæg och Planteskole ApS

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag