Diacel Groent Tag 900X900px

BGreen-it DiaCell

Den Gröna Återvinningshallen i Christiania fick ett BGreen-it DiaCell grönt tak

Den Gröna Återvinningshallen i Christiania fick taket klätt med ett grönt BGreen-it DiaCell sedumtak som passar perfekt in i miljön. BGreen-it DiaCell valdes till Den Gröna Återvinningshallen, eftersom denna taklösning är utvecklad till sluttande tak med stor lutning.​

DiaCell BGreen-it passar till halvcirkelformade tak

BGreen-it DiaCell är ett mycket flexibelt system som kan användas i de flesta utformningar och taklutningar, som på detta böjda tak där sidorna har en lutning av över 50o.

DiaCell-systemet ligger som sadeln på en häst utan perforeringar av takmembranet. Den 8,5 mm tjocka vattenhållande geotextilen ligger löst, men är fäst vid den rotfasta överlagspappen som ett kardborrband. Geonätet säkerställer ett likformigt drag/tryck fördelat över hela taket.

Geocellerna läggs ovanpå geonätet och fästs ihop till en sammanhängande yta. Geocellerna hakar sig fast i geonätet via små tappar i botten. Det extensiva jordsubstratet SEM fylls i geocellerna och de 30 mm tjocka sedummattorna läggs ut och skruvas fast på de underliggande geocellerna.

På tak med takås används en speciell takåsvinkel för att ansluta geocellerna mellan de två takytorna.

Anläggningsår: 2013
System: BGreen-it DiaCell
Entreprenör: Installerat av volontärer

Den Gröna Återvinningshallen med ett BGreen-it DiaCell grönt tak

Rågeleje - vackert sommarhus designat av Kim Utzon

På kullens topp mellan Rågeleje och Tisvilde är utsikten bedårande vacker men vinden är ofta mycket hård. Här ligger detta vackra sommarhus med grönt tak på alla takytor. Takytorna är gjorda med en kombination av BGreen-it Sedum och BGreen-it DiaCell. Utzon sommarhus passar perfekt in i omgivningen och takarealerna kan utnyttjas till vistelse trätakterrassen.

De lutande ytorna av 30o ligger spänningsfritt från takmembranet och hålls på plats av ett geonät som ligger under geocellerna och fortsätter upp under byggnaden på det platta taket med BGreen-it sedumsystemet. De lutande sidorna hålls därigenom på plats med vikten av det platta taket.

Regnvatten lagras kortvarigt i geocellerna och dräneras långsamt i den underliggande vattenhållande dräneringsduken. Detta ger en dräneringskoefficient av endast 0,11 vid en 10 års nederbördshändelse (230 l. vatten/sek/Ha i 10 min.). Kantlisten vid takfoten svetsas fast på det underliggande tätskiktet med en cirka 20 cm bred remsa av tätskikt. Vikten av det gröna taket vilar inte på kantlisten utan fördelas jämnt över taket.


Anläggningsår: 2012

Kvadratmeter: 175

System: BGreen-it Sedum på horisontella tak, BGreen-it DiaCell på sluttande tak

Entreprenör: Skælskør Anlægsgartnere A/  

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag