Billede2 Det Nye Moesgaard Museum Har Faaet 9000 Kvadratmeter Groent Tag

BGreen-it gröna tak

Gröna tak gör det enkelt att satsa på hållbarhet

I dag ställs det höga krav på hållbarhet och CO2-neutralitet i samband med byggnation. Efterfrågan på gröna, miljövänliga tak har därför ökat. Gröna tak, även kallade sedumtak, är klimatvänliga och ger större biologisk mångfald i städer. Ett grönt tak med en varierad sedumvegetation är både vackert och praktisk, samtidigt som regnvattnet hanteras lättare. Det kan absorbera hälften av allt regnvatten och avlasta avloppssystemen. Gröna tak kan konstrueras på hus med platta tak eller låga takhöjder.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag