Let Vext Intensiv 1182X688

LetVext får gröna tak att blomstra

Två smidiga jordsubstrat med stabil struktur

Vi erbjuder två heltäckande sorter av jordsubstrat: LetVext  - LetVext Intensiv och LetVext - Extensiv. När tjockleken på jordsubstratet är avgörande för att lyckas med anläggningsarbetet är LetVext ett passande val. LetVexts sammansättning är mycket luftig och säkerställer samtidigt en stabil struktur med god dränering samt optimala växtförhållanden för växterna på de gröna taken.

LetVext Extensiv - speciellt framställt för gröna tak

LetVext Extensiv jordsubstrat är ett pimpstensbaserat lättviktsusbstrat som vi har framställt för att användas på extensiva gröna tak. Vi har gett LetVext Extensiv en unik sammansättning som säkerställer att jordsubstratet har en stabil struktur och goda dräneringsegenskaper som ger växterna på extensiva gröna tak en god miljö att växa i. LetVext Extensiv är framförallt ägnat för gräs, perenner, buskar och träd.

Pimpsten har en hög porositet och kan uppnå en volymprocent på hela 45 % även vid maximalt uppnådd vattenkapacitet samtidigt som luftinnehållet uppgår till >25 vol. %

När vi använder pimpsten i jordsubstratet innebär det att produkten har relativt höga E-moduler utan att kompromissa bort andra viktiga egenskaper. Tredjepartstestare har påvisat att pimpstenens E-moduler når upp till 165 MPa.

LetVext Intensiv - ett jordsubstrat för gräsförstärkning, blomlådor och intensiva gröna tak

LetVext - Intensiv är en serie av våra av våra specialtillverkade jordsubstrat som är lämpliga för blomlådor, gräsförstärkning och vid anläggning av takträdgårdar och intensiva gröna tak.

LetVext- Intensiv är ett pimpstensbaserat jordsubstrat som vanligtvis strös ut med en tjocklek på 20 - 100 cm beroende på vilket användningsområde det har. Tjocklek och sammansättning ger optimala förutsättningar för gräs, perenner och buskar att växa. 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag