City Vext 900X900 2

Få kontroll över dagvattenhanteringen med CityVext

Effektiv filtrering och rening av dagvatten

Med CityVext har vi skapat ett unikt jordförbättringsmedel som har en balans mellan vattnets dräneringshastighet och jordens förmåga att filtrera och rengöra dagvattnet effektivt. Jordförbättringsmedlets speciella sammansättning innebär att den gör sin uppgift bättre än de traditionella mullblandningarna vi vanligtvis använt.

Pimpsten - en ingrediens som gör hela skillnaden

CityVext jordförbättringsmedel går ut på att de porösa pimpstensmineralerna får utgöra en betydande komponent. Tack vare sin höga porositet har pimpsten en mängd unika egenskaper, vilket innebär att den uppnår en volymprocent på hela 45 % även vid maximalt uppnådd vattenkapacitet samtidigt som luftinnehållet uppgår till >25 vol. %.

CityVext skapar en stabil genomträngning och god jordmån för växtligheten

CityVext består av en unik sammansättning av både organiskt och oorganiskt material. Det leder till ett jordförbättringsmedel som kan absorbera stora mängder vatten. Vattnet lagras i jordsubstratet för att senare användas av växterna. Samtidig erbjuder det en stabil genomträngning och hög dräneringskapacitet.

Perfekt för dagvattenhantering

CityVext jordsubstrat används vanligtvis i kombination med dagvattenhanteringslösningar. Vi använder jordsusbstratet tillsammans med våra prefabrikerade dagvattensmagasin (länk) och andra LAR-element. Lösningen garanterar på så sätt en regelbunden genomträngning och optimala växtförhållanden för de växter och träd som växer i jorden.

CityVext är en viktig komponent i vår effektiva dagvattenhantering från vägyta till recipient

Följande film demonstrerar på vilket sätt CityVext jordsubstrat integreras naturligt i vår helhetslösning för dagvattenhantering. Det ger trygghet genom hela kedjan - från det att regnvattnet faller till marken tills att det hamnar hos recipienten.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag